• صفحه اول / اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایران برای ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک- ۲۰اسفند ۱۴۰۱
اسفند-۲۲ ۱۴۰۱

اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایران برای ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک- ۲۰اسفند ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]