اسفند-۲۹ ۱۳۹۶

سئوال: وظائف جامعه بین‌المللی درقبال ایران چیست؟

Catégories // برگزيده // فعاليت‌ها

سئوال: وظائف جامعه بین‌المللی درقبال ایران چیست؟

اما گام‌های بلندتر، اخراج رژیم از منطقه و تعطیلی برنامه موشکی و غنی‌سازی اورانیوم و کوتاه‌کردن دست‌ آخوندها از سیستم جهانی بانکی است. همه این گام‌ها البته ضروری است.
اما مقابله همه‌ جانبه با این رژیم، مقابله قطعی با این رژیم، و مقابله آینده‌دار با این رژیم، تماماً در این جمله خلاصه می‌شود:‌

در کنار مردم و مقاومت ایران قرار بگیرید. قیام ایران، بهار و تازگی را به‌ارمغان آورده است.
شما نیز سیاست کهنه چند دهه را رها کنید و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و آلترناتیو دمکراتیک این رژیم را به‌رسمیت بشناسید.
آنچه مردم ايران می‌خواهند این است: عمل بلادرنگ، تغيير بلادرنگ، سرنگوني بلادرنگ، آزادی بلادرنگ، نان و شغل و مسكن و لغو بلادرنگ همه اجبارات حكومتی از جمله لغو حجاب اجباری.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]