تیر-۰۳ ۱۳۹۲

سئوال: بعد از سرنگونی آخوندها چه می کنید؟

Catégories // برگزيده // فعاليت‌ها

سئوال: بعد از سرنگونی آخوندها چه می کنید؟

ما آمده‌ایم که فدای انتخاب آزادانه مردم ایران شویم. این انتخابی است که ایران را سرشار از اعتماد و گلستان آزادی و عدالت می‌کند و چنین خواهد شد.

یاران مقاومت!
می‌پرسید سیاست ما چیست و چه مسیری در پیش داریم؟جواب، نبرد است و پیکار در همه اشکال، در همه جا و با تمام توان.
می‌پرسید هدف ما چیست؟ جواب، این است: برقراری آزادی، دموکراسی و برابری در ایران اسیر.
اگر این مبارزه، دشواری‌های بسیار دارد، و اگر راهی طولانی است با رنج بسیار، چه باک؟ زیرا برخاسته‌ایم تا همه وجود و هستی‌مان را فدای آزادی مردم ایران کنیم.

پس به نیروی خرد از جای برخیزیم
و با دیو ستم آن سان درآویزیم
و بستیزیم
که تا از بن
بنای اَژدهاکی را براندازیم
و طرحی نو دراندازیم

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]