• صفحه اول / سخنرانی در گردهمایی زنان به‌مناسبت روز جهانی زن- ۱۳اسفند ۱۴۰۱
اسفند-۱۴ ۱۴۰۱

سخنرانی در گردهمایی زنان به‌مناسبت روز جهانی زن- ۱۳اسفند ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]