• صفحه اول / پیام‌ها / فراخوان به جوانان بوشهر و استان‌های همجوار برای نجات جان زیر آوارماندگان زلزله
فروردین-۲۰ ۱۳۹۲

فراخوان به جوانان بوشهر و استان‌های همجوار برای نجات جان زیر آوارماندگان زلزله

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان به جوانان بوشهر و استان‌های همجوار برای نجات جان زیر آوارماندگان زلزله

مریم رجوی، مردم و به‌ویژه جوانان استان بوشهر و استان‌های همجوار را فراخواند که در اسرع وقت به نجات هموطنان زیر آوار مانده در دشتی بوشهر بشتابند.
وی با اشاره به واکنش ضدمردمی رژیم آخوندی که در اولین فرصت و قبل از هرگونه اقدامی برای کمک‌رسانی به منطقه زلزله زده، سپاه پاسداران ونیروی انتظامی را مأمور کنترل و سرکوب این منطقه کرده است، تأکید کرد مانند تجربههای پیشین، این کمک‌های مردمی است که در این شرایط اضطراری در نجات جان زیر آوارماندگان و کمک رسانی به مجروحان و بیخانمان‌ها مؤثر است.

به مردم استان بوشهر به‌ویژه خانوادههای داغدار تسلیت می‌گویم و از خدای بزرگ شفای عاجل مجروحان مسألت دارم.
وقوع این زلزله که کانون آن تنها هفتاد کیلومتر با نیروگاه اتمی بوشهر فاصله دارد، بار دیگر خطرات عظیم و پرفاجعه وجود این تأسیسات را برای جان و زندگی میلیون‌ها تن از مردم استان‌های جنوب ایران و کشورهای همسایه برجسته می‌کند و اثبات می‌کند که این برنامه شوم که به بهای بر باد دادن ثروت ملی و عقب نگهداشتن کشور و از جمله آسیبپذیری خانه و سرپناه بخش زیادی از مردم ایران در برابر سیل و زلزله به‌اجرا درآمده، نباید ادامه یابد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]