آذر-۰۷ ۱۳۸۸

پیام درباره حکم دادگاه اسپانیا در قبول شکایت مجاهدان اشرف

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام درباره حکم دادگاه اسپانیا در قبول شکایت مجاهدان اشرف

شکایت ساکنان اشرف از مقامات عراقی بخاطر جنایت علیه بشریت در روزهای ۶و۷ مرداد و حمله و کشتار افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو از سوی دادگاه اسپانیا پذیرفته شد.
دادگاه مرکزی تحقیق در اسپانیا در حکم خود تصریح کرد برای رسیدگی به شکایت پیرامون حمله به ساکنان اشرف و ضرب و شتم و تیراندازی به جانب آنان صلاحیت دارد.
دکتر خوان گارسه حقوقدان برجسته بین‌المللی، مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی که در کودتای پینوشه به شهادت رسید و تا آخرین لحظات در کاخ ریاست‌جمهوری در کنار آلنده بود، وکالت مجاهدان اشرف را در این دادگاه برعهده دارد. گارسه پیگرد قضایی پینوشه و کودتاچیان شیلی را‌ هدایت کرده و نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعدد حقوقی وسیاسی است.

خانم مریم رجوی، حکم دادگاه مرکزی تحقیق در اسپانیا درباره قبول شکایت مجاهدان اشرف را نقطه عطفی در تاریخچه سرکوب و ستم علیه ساکنان اشرف خواند و به دولت کنونی عراق هشدار داد : اکنون زمان حسابرسی بین‌المللی فرا رسیده و عدالت جهانی دیدگان خود را بر روی وقایع اشرف و جنایت علیه بشریت باز گشوده است. دیگر نمی‌توان با فرمان و دستور ملایان پلید حاکم بر ایران در اشرف تیغ و تبر بکار گرفت و با خودروهای زرهی از روی بدن‌های مجاهدین بی‌دریغ عبور کرد.

خانم رجوی اخطار کرد : هرگونه حمله و تعرض به ساکنان اشرف و هرگونه اقدام غیرقانونی و نقض حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های بین المللی، اکنون در عرصه جهانی با واکنشی ده‌ها بار بیش از گذشته روبرو خواهد شد. و هم‌چنان‌که رهبر مقاومت گفته است : مجاهدان اشرف به هیچ قیمتی از حقوق قانونی خود دست بر نخواهند داشت و تا پای جان بر احقاق حقوق قانونی خود طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه ۲۴آوریل پارلمان اروپا ایستاده اند. رمز آزادی و استقلال دولت عراق در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در این است که به فشارها و توطئه‌های این رژیم تن ندهد و از جنایت و محاصره ساکنان اشرف و هرگونه خوش‌خدمتی برای راضی کردن خامنه‌ای و گماشته‌اش دست بردارد.
از این پس دولت عراق هر ادعا و اتهامی علیه مجاهدین را هم‌چنان‌که مسعود رجوی گفته است می‌تواند به دادگاه بین‌المللی بیاورد و قضاوت را به این دادگاه بسپارد. در غیراین‌صورت به‌روشنی پیداست که سیل لجن پراکنی و اتهام صرفاً بازتاب ترس و وحشتی است که سرتاپای رژیم آخوندی را در بحبوحه قیام مردم ایران نسبت به مجاهدان اشرف درنوردیده است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]