فروردین-۳۰ ۱۴۰۱

به‌ دکتر فتح‌پور از مظاهر آزادگی و مقاومت و وفای به‌عهد درود!

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

به‌ دکتر فتح‌پور از مظاهر آزادگی و مقاومت و وفای به‌عهد درود!

دکتر صمد فتح‌پور عضو گرامی شورای ملی مقاومت رستگار شد. به‌روان پاکش درود که زندگی‌اش را وقف آزادی میهن و یاری رساندن به مجاهدان آزادی کرد، به‌ موقعیت‌های چشم‌گیر شغلی که به‌خاطر صلاحیت‌های و دستاوردهای علمی در انتظارش بود، پشت پا زد، به دو دیکتاتوری شاه و شیخ قاطعانه «نه» گفت و سرفرازی در نبرد با استبداد دینی را برهمه چیز مرجح شمرد.
او اکنون با برادران شهیدش، مجاهدان قهرمان فرهاد و فریدون فتح‌پور محشور شده است. جای او را متخصصان، استادان و دانش‌پژوهان آزاده ایران پر می‌کنند و آرزوهایش برای ساختن ایران آزاد و پیشرفته فردا برآورده خواهد شد.
فقدان دریغ‌انگیز دکتر فتح پور را به‌عنوان یکی دیگر از مظاهر آزادگی و مقاومت و وفای به عهد، به مسئول و اعضای شورای ملی مقاومت و یاران و بستگانش در خانواده بزرگ مقاومت ایران و به‌مردم شهر زادگاهش تبریز تسلیت می‌گویم.

به‌ دکتر فتح‌پور از مظاهر آزادگی و مقاومت و وفای به‌عهد درود!

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]