• صفحه اول / پیام‌ها / فراخوان به جامعه بین المللی برای محکوم کردن اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران
اردیبهشت-۲۰ ۱۳۸۹

فراخوان به جامعه بین المللی برای محکوم کردن اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان به جامعه بین المللی برای محکوم کردن اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران

دیکتاتوری آخوندی صبح امروز پنج زندانی سیاسی از جمله یک زن را اعدام کرد. اعدام جمعی پنج زندانی سیاسی در شکنجه گاه اوین صورت گرفت.
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران جامعه بین المللی به‌ویژه ارگـان‌های زیربط بین‌المللی را به محکوم کردن اعدام‌ها و دستگیری‌ها خودسرانه دیکتاتوری آخوندی فرامی‌خواند و تاکید کرد : خامنه‌ای خونخوار که با اوضاع انفجاری جامعه و انزوای فزاینده بین‌المللی و تشدید بحران درونی رژیم روبروست به اعدام‌های وحشیانه و تشدید سرکوب علیه زنان و جوانان ایران روی آورده است. اما خیزش‌های اعتراضی مردم با این جنایات سرکوبگرانه خاموش نخواهد شد و این جنایت‌ها فریاد آزادی‌خواهی مردم ایران هرچه رساتر و کوبنده‌تر خواهد کرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]