• صفحه اول / در رسانه‌ها / مریم رجوی در FLE: غرب روابط اقتصادی خود را با رژیم ایران تعلیق کند. تهران سفیر ایتالیا در ایران را احضار کرد
تیر-۲۳ ۱۴۰۲

مریم رجوی در FLE: غرب روابط اقتصادی خود را با رژیم ایران تعلیق کند. تهران سفیر ایتالیا در ایران را احضار کرد

Catégories // در رسانه‌ها

مریم رجوی در FLE: غرب روابط اقتصادی خود را با رژیم ایران تعلیق کند. تهران سفیر ایتالیا در ایران را احضار کرد

«کشورهایی که از سرنوشت غم‌انگیز زنان ایرانی نگران هستند، باید با این احساس برحق دموکراسی و آزادی سازگار باشند و انواع روابط تجاری خود را با ایران، به ویژه آن‌هایی که مربوط به بخش‌های بانکی و نفتی است، متوقف کنند.

۹۰درصد درآمد حاصل از این فعالیت‌ها تامین مالی رژیم پاسداران است که به نوبه خود از تروریسم در سراسر جهان و همچنین جنگ پوتین علیه مردم اوکراین و ارزش‌های غربی حمایت مالی می‌کند.

به زودی زمانی خواهد رسید که رژیم سقوط خواهد کرد و ایران دموکراسی، برابری زن و مرد، جدایی دین و دولت، آزادی مطبوعات، کثرت‌گرایی سیاسی و پایان مجازات اعدام را خواهد شناخت. فقط در بیست و چهار ساعت گذشته در ایران سیزده مجازات اعدام اجرا شد.»

این را مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران در نشستی که توسط بنیاد لوئیجی آینائودی برگزار شد، بیان کرد. رجوی مورد استقبال دبیرکل بنیاد، آندریا کانگینی، و رئیس کمیسیون سیاست های اتحادیه اروپا در سنا، جولیو ترزی دی سانت آگاتا قرار گرفت و بحث توسط مدیر سایت formiche.net، جورجیو روتلی، مدیریت شد.

سناتور ترزی به نوبه خود از نیاز فوری جامعه جهانی به ممنوعیت هرچه سریع‌تر پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی حمایت کرد، ایده‌یی که رجوی قاطعانه آن را تایید کرده است.

آندره‌آ کانگینی دبیرکل بنیاد گفت: «بنیاد از ابتدای این قیام در کنار مردم ایران بوده است. ما جلسات، کنفرانس‌ها، مانیفست‌های مکتوب و درخواست‌هایی را راه‌اندازی کرده‌ایم و متقاعد شده‌ایم که زمان تغییر رژیم و در نتیجه تأیید ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک در ایران نیز فرا رسیده است.»

عصر بعد از اظهارات رجوی در بنیاد، وزارت امور خارجه ایران جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در ایران را احضار کرد. این را آژانس دولتی ایرنا گزارش داد که پرونه ‘در پی اقدام چند نماینده پارلمان ایتالیا در میزبانی از یک تروریست در پارلمان این کشور’ احضار شد.

Maryam Rajavi alla FLE: “Occidente sospenda i rapporti economici con il regime iraniano”. Teheran convoca l’ambasciatore italiano in Iran

Marco Cruciani 13 Luglio 2023

“I paesi che si disperano per il tragico destino delle donne iraniane dovrebbero essere conseguenti con questo giusto sentimento di democrazia e libertà e sospendere ogni tipo di relazione commerciale con l’Iran, soprattutto quelle riguardanti i settori bancario e petrolifero. Il 90% dei proventi di queste attività finanzia il regime dei pasdaran che a sua volta finanzia il terrorismo in giro per il mondo oltre che la guerra di Putin contro il popolo ucraino e i valori occidentali. Arriverà presto il momento in cui il regime cadrà e l’Iran conoscerà la democrazia, la parità tra uomo e donna, la separazione tra Stato e chiesa, la libertà di stampa, il pluralismo politico e la fine della pena di morte. Solo nelle ultime ventiquattro ore in Iran sono state eseguite tredici condanne capitali”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI) Maryam Rajavi durante un incontro organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi. Rajavi è stata accolta dal Segretario generale della Fondazione, Andrea Cangini, e dal presidente della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, Giulio Terzi di Sant’Agata, ha moderato il dibattito il direttore di formiche.net, Giorgio Rutelli.

Il Senatore Terzi dal canto suo ha sostenuto l’urgenza che la comunità internazionale metta al più presto al bando i Pasdaran come organizzazione terroristica, tesi che Rajavi ha convintamente avallato.

“La Fondazione è al fianco del popolo iraniano sin dall’inizio di questa rivolta”, ha detto Andrea Cangini. “Abbiamo organizzato incontri, convegni, scritto manifesti e lanciato appelli, convinti come siamo che i tempi siano maturi per un cambio di regime con la conseguente affermazione anche in Iran dei valori liberali e democratici”.

In serata, dopo le dichiarazioni rilasciate da Rajavi in Fondazione, il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone. Lo riferisce l’agenzia statale Irna, secondo cui Perrone è stato convocato “a seguito dell’azione di diversi parlamentari italiani nell’ospitare un terrorista nel parlamento del Paese”.

https://www.fondazioneluigieinaudi.it/maryam-rajavi-alla-fle-occidente-sospenda-i-rapporti-economici-con-il-regime-iraniano-dei-pasdaran/

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]