اردیبهشت-۲۹ ۱۳۹۰

بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه در حمایت از مقاومت ایران

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه در حمایت از مقاومت ایران

در کنفرانسی که توسط نمایندگان مجلس فرانسه از گروه‌های مختلف روز چهارشنبه ۲۸اردیبهشت برگزار گردید، بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه در حمایت از مردم و مقاومت ایران و برای حفاظت از اشرف به مریم رجوی تقدیم شد.
اکثریت مجلس ملی فرانسه در بیانیه خود اعلام کردند: محاصره غیرانسانی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو در اشرف و تعرض نیروهای عراقی و ایرانی برای نابودی آنها از مصادیق جنایت جنگی است.

‌در بیانیه مجلس فرانسه آمده است: ما از دولت فرانسه می‌خواهیم که نزد دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مداخله کند تا حفاظت قرارگاه اشرف و اذعان به استاتوی ساکنانش به‌عنوان افراد حفاظت شده و پایان دادن به شکنجه روانی و محاصره آنها تامین شود
نمایندگان مجلس فرانسه به دولت این کشور فراخوان دادند که مقاومت ایران علیه حکومت استبداد دینی را به‌رسمیت بشناسد و برقراری گفتگو با شورای ملی مقاومت را در دستور بررسی قرار دهد.

مریم رجوی گفت: از ابتکار ارزشمند کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک که امروز اکثریت نمایندگان محترم مجلس ملی فرانسه از همه جریان‌های سیاسی را حول به‌رسیمت شناختن مقاومت مردم ایران و حفاظت از اشرف گرد آورده است، قدردانی میکنم. مؤثرترین سیاست علیه ملاها دفاع از اشرف و مقاومت است که شما پیشتاز آن هستید.

بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه در حمایت از مقاومت ایران

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]