• صفحه اول / پیام‌ها / درگذشت دریغ‌انگیز نقاش بزرگ ایران، بهرام عالیوندی، روح ناآرام و معترض هنر ایران علیه دیکتاتوری آخوندی
خرداد-۰۲ ۱۳۹۱

درگذشت دریغ‌انگیز نقاش بزرگ ایران، بهرام عالیوندی، روح ناآرام و معترض هنر ایران علیه دیکتاتوری آخوندی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درگذشت دریغ‌انگیز نقاش بزرگ ایران، بهرام عالیوندی، روح ناآرام و معترض هنر ایران علیه دیکتاتوری آخوندی

نقاش بزرگ ایران، بهرام عالیوندی، عضو گرامی شورای ملی مقاومت که روح ناآرام و معترض هنر ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی بود، چشم از جهان فرو بست. باشد که مردم ا یران در روز پیروزی او را در آزادی و رهایی خود و در شکوفایی هنر ایران آزاد فردا بازیابند.
استاد عالیوندی، در فردای سی خرداد ۱۳۶۰با شجاعت بسیار به‌یاری فرزندان مجاهدش شتافت که به نبرد با پاسداران خمینی برخاسته بودند.
سپس تا آخرین روزهای حیات پربارش، به‌عنوان عضو شورای ملی مقاومت و مدافع سرسخت و استوار مجاهدان آزادی در اشرف، پیوسته در تلاش و پیکار علیه دیکتاتوری حاکم بود.

 

آقای عالیوندی از استادان به‌نام نقاشی مدرن ایران که هنر شرق را با تکنیک‌های مدرن درهم آمیخته‌ بود، گنجینه‌‌یی از هزاران تابلو متنوع خلق کرد که انعکاس نور امید بود و شعله‌های خون شهیدان. کما این‌که لبریزاز انزجار شدید به فاشیسم دینی بود و سرشار از بشردوستی و عدالت خواهی.
و شخصیت بی‌پیرایه او و سادگی و صفا و خلوص و محبت‌اش به‌راستی که هر کس را تحت‌تأثیر قرار می‌داد. و حیاتش هم‌چون هنرش قرین مناعت و تسلیم‌ناپذیری بود.
درگذشت دریغ‌انگیز استاد بهرام عالیوندی، را به همسر ارجمندش خانم ناهید همت آبادی، عضو شورای ملی مقاومت، به فرزندانش در اشرف و لیبرتی، به اعضای شورای ملی مقاومت و به همه حامیان و پشتیبانان و اعضای خانواده بزرگ مقاومت، به‌ویژه هنرمندان همراه و هم‌سنگر استاد عالیوندی، و به همه هنرمندان ایران تسلیت می‌گویم.

برای یاران شورایی و برای همه حامیان مقاومت ایران، حضور پرشور استاد بهرام عالیوندی در اجلاسیه‌های شورا، در همه تظاهرات و تحصن‌ها، درگرما و سرما و در سخت‌ترین مقاطع کارزار جهانی برای افشا و محکومیت دیکتاتوری آخوندی و برای حفاظت از مجاهدان اشرفی، پیوسته انگیزاننده و آموزنده بود و خاطره درخشانش هرگز فراموش نخواهد شد.
فقدان هنرمند ارزنده میهنمان را به مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی که یار و غم‌خواری دیگر را از دست دادند و به مسعود رجوی، تسلیت می‌گویم.
برای روح پرفتوح این یار گرامی و بزرگ مقاومت، شادی و رحمت آرزو می‌کنم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]