دی-۲۱ ۱۳۹۹

در سوگ خلبان قهرمان سرهنگ بهزاد معزی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

در سوگ خلبان قهرمان سرهنگ بهزاد معزی

مریم رجوی: به ‌اعضا شورای ملی مقاومت و یکایک مجاهدین و به‌خصوص به‌ مسعود رجوی تسلیت می‌گویم.

عقاب تیز پرواز آسمان آزادی و مقاومت ایران، قهرمان پرواز پروازها، خلبان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی به‌ جاودانه فروغ‌ها و به‌ همه پرسنل نظامی مجاهد و مبارزی پیوست که در تاریخ معاصر فدای آزادی وطن و سعادت مردم ایران شدند.
من همواره مدیون او بودم و به او بارها گفتم که تا به ابد قدردان بالاترین خدمت بزرگش هستم.
روحش شاد که من، مجاهدین و مقاومت مردم ایران همیشه رهین خدمت بزرگ میهنی و انقلابی او هستیم که ودیعه مردم ایران، مسعود رجوی را از پایگاه یکم شکاری در تهران به‌سلامت به ‌مقصد رساند. او از این نظر جایگاهی والا در کنار شهید بزرگ حقوق‌بشر دکتر کاظم رجوی دارد و محبوب مردم و مقاومت ایران است.

او تمام زندگی و موقعیت شغلی و عمرش را نثار این مأموریت بزرگ کرد و با ۴۲سال مجاهدت و پایداری در برابر استبداد دینی سمبل وفاداری به‌ آرمان آزادی و الگوی درخشان مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ شد.
صراحت و رو راستی‌اش، علو طبع و مناعت‌اش که به‌دلبستگی‌های دنیا پشت پا زده بود، پرهیزکاری و قهرمانی و از خودگذشتگی‌اش در رویارویی با رژیم حاکم، او را محبوب‌ترین پرسنل نظامی میهن‌پرست و مردمگرا تاریخ معاصر کرد. چهل و اندی سال در دفاع از مسعود شیری غرنده با شمشیری آخته بود و در این زمینه با هیچکس هیچ ملاحظه و مراعاتی نداشت. از این بابت برای همه ما سرمشقی آموزنده بود.

راستی که سرهنگ معزی وارث حقیقی کلنل پسیان و همه پرسنل قهرمان و میهن‌پرستی است که در برابر دیکتاتوری‌های شاه و شیخ برای آزادی قیام کرده‌اند.
یاد سرهنگ اسماعیل فرخنده و ۱۲‌نفر از پرسنل غیور نیروی هوایی که پس از پرواز مسعود از تهران به‌ پاریس توسط خمینی دژخیم تیرباران شدند به‌خیر که سرهنگ معزی فقید همواره از آن‌ها تجلیل می‌کرد.
سرهنگ معزی از سال ۶۰ به‌رغم برخورداری از امکانات بسیار، در دفتر شورای ملی مقاومت اقامت داشت و به یک زندگی ساده جمعی و همراهی و هم‌نفسی روزانه با دیگر برادران مجاهدش ساخته بود.
اکنون به دیار رفیق اعلی پر کشیده است. فقدان او را به‌‌ خانواده و خاندان معزی و فرزندانش، به ‌پرسنل مردمی ارتش، به‌ اعضا شورای ملی مقاومت و یکایک مجاهدین و به‌خصوص به‌ مسعود رجوی تسلیت می‌گویم.
قهرمان مجاهد خلق سرهنگ خلبان بهزاد معزی که پیوسته در آرزوی پرواز آزادی به‌سوی تهران بود، اکنون در اعلی درجات به‌آسمان شهیدان و صدیقین پرکشیده است. رستگاری و جاودانگی گوارا و سزاوار او باد. بی‌تردید جوانان شورشگر و پرسنل مردمگرا و انقلابی ارتش و نیروی هوایی آرزوی او را برآورده می‌کنند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]