مهر-۱۰ ۱۴۰۱

گفتگو با نمایندگان کنگره آمریکا در رابطه با قیام سراسری مردم ایران

Catégories // آخرین خبرها // دیدارها // فعاليت‌ها

گفتگو با نمایندگان کنگره آمریکا در رابطه با قیام سراسری مردم ایران

چهار تن از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب، به‌طور جداگانه و آنلاین با مریم رجوی، پیرامون وضعیت قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم آخوندی گفتگو کردند. در این دیدارها، نمایندگان کنگره بر حمایت از مردم ایران در مبارزه‌شان علیه دیکتاتوری دینی و برای دمکراسی تاکید کردند.

نماینده تام مک‌کلینتاک، عضو ارشد کمیته قضایی کنگره

در دیدار با نماینده کنگره، مک کلینتاک، عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان، مریم رجوی به تشریح آخرین تحولات مربوط به قیام سراسری مردم ایران پرداخت. وی با اشاره به ‌سرکوب وحشیانه‌یی که به‌ویژه علیه زنان، این روزها در جریان است، گفت: در این شرایط جامعه جهانی باید علیه رژیم آخوندی و در کنار مردم ایران بایستد. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی حق مردم ایران را برای دفاع از خود و مبارزه برای سرنگونی این رژیم به‌رسمیت بشناسند. مردم ایران علیه بنیادگرایی و استبداد مذهبی به‌پا خاسته‌اند که این به نفع مردم منطقه و سراسر دنیا هم هست.
آقای مک کلینتاک ضمن تاکید بر حمایت از قیام مردم ایران و تلاش‌های مقاومت ایران برای استقرار آزادی در ایران گفت: من در کنگره، از رهبران هر دوحزب می‌خواهم از قیام مردم ایران حمایت کنند. وی هم‌چنین گفت که از دولت آمریکا می‌خواهم با روشنی و صراحت، خشونت رژیم ایران علیه مردم را محکوم کند.

نماینده رائول رویز، رئیس فراکسیون اسپانیایی تبارها در کنگره

در گفتگو با نماینده رائول رویز، رئیس فراکسیون اسپانیایی تبارها در کنگره، مساله قطع اینترنت برای سانسور اخبار قیام توسط رژیم آخوندی و ضرورت تضمین دسترسی آزادانه مردم ایران به اینترنت مورد بحث قرار گرفت
آقای رویز گفت: این کشتار و دستگیری‌ها بسیار وحشتناک است. این اقدامات جنایتکارانه باید محکوم شود. من همواره از حقوق‌بشر مردم ایران به‌خصوص زنان حمایت می‌کنم و در کنار مردم ایران می‌ایستم.
وی با اشاره به‌نقش زنان در تظاهرات ایران گفت: نقش زنان در تظاهرات بسیار شجاعانه است. ما در کنگره آمریکا باید یک پیام بسیار قوی بفرستیم و کشتار رژیم و دستگیری‌ها را محکوم کنیم

نماینده لنس گودن، عضو کمیته خدمات مالی کنگره

مریم رجوی در گفتگو با نماینده لنس گودن عضو کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان گفت: مردم ایران مصمم هستند که این رژیم را سرنگون کنند و برابری زن و مرد و آزادی و دمکراسی را در ایران برقرار کنند. وی با اشاره به قطع اینترنت گفت رژیم در صدد است که به‌یک قتل عام جدید دست بزند، اما جهان از جنایاتش مطلع نشود.
آقای لنس گودن گفت: من بسیار خوشحالم که مردم ایران برای آزادی خودشان قیام کرده‌اند و آماده‌ام که هر گونه کمکی که بتوانم انجام بدهم. من با شناختی که از شما و جنبش شما دارم اطمینان می‌دهم که از حمایت کامل من برخوردارید، ما باید بر تلاش های خودمان بیفزاییم. اکنون رژیم در شرایطی است که باید ضربات بیشتری به آن وارد کرد. من تردیدی ندارم که با تلاش های شما و پیشرفت قیام، ایران آزاد خواهد شد.

نماینده شیلا جکسون لی رئیس زیر کمیته تروریسم و امنیت در کمیته قضایی کنگره

خانم شیلا جکسون لی رئیس زیر کمیته تروریسم و امنیت محلی در کمیته قضایی کنگره، ضمن ابراز خوشوقتی از گفتگو با مریم رجوی گفت من همیشه در کنار جنگجویان آزادی ایران هستم و از شما حمایت می‌کنم. مریم رجوی با اشاره به نقش تعیین‌کننده کانون‌های شورشی، به‌ویژه زنان، در سازمان‌دادن و هدایت اعتراضات و هم‌چنین مقابله با نیروهای سرکوبگر گفت این حق مردم ایران است که علیه رژیم قیام کنند و مردم ایران شایسته آزادی و دمکراسی هستند و زنان ایران باید به برابری در همه سطوح دست یابند.
نماینده شیلا جکسون لی که نزدیک به ۳۰ سال است که عضو کنگره و از حامیان قدیمی مردم و مقاومت ایران است، گفت: زنان و مردان ایران برای آزادی و دمکراسی و به‌دست گرفتن سرنوشت خودشان می جنگند و من از آن‌ها به‌طور کامل حمایت می‌کنم. من متعهد می‌شوم که این موضوع را در کنگره مطرح کنم تا اقدامات مقتضی صورت گیرد. این بخشی از جنگ ما برای دمکراسی است. من به شما اطمینان می‌دهم که هر کاری بتوانیم برای کمک به مردم ایران انجام خواهیم داد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]