آذر-۲۱ ۱۴۰۱

ابراز همدردی مریم رجوی با خانواده واندکاستیل در بلژیک

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

ابراز همدردی مریم رجوی با خانواده واندکاستیل در بلژیک

کاش فاشیسم دینی حاکم بر ایران از گروگانگیری دست برمی‌داشت اما در ۴۳سال گذشته به ازای هر گروگانی که مبادله یا با مشوق آزاد شده دست کم دو گروگان جدید گرفته یا به قتل رسانده است. اگر این حقیقت صحت ندارد رژیم حاکم بر ایران می‌تواند بلادرنگ در برابر ملل متحد در سند رسمی متعهد و ملتزم شود که واندکاستیل و همه گروگان‌ها را همین امروز آزاد می‌کند و دیگر مطلقاً هیچ‌کس را از هیچ کشوری تحت هیچ عنوان به گروگان نخواهد گرفت.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گروگانگیری اتباع خارجی توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران و اعمال فشارهای ضد انسانی بر آن‌ها به‌ویژه آقای اولیویه واندکاستیل را محکوم کرد و ضمن همدردی با خانواده واندکاستیل خواهان آزادی فوری همه گروگان‌ها شد.
تروریسم و گروگانگیری اتباع خارجی از ابتدای حاکمیت آخوندها یک اهرم پیشبرد سیاست خارجی آن‌ها بوده است و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین همواره افشاگر این سیاست بوده اند.

سیاست مماشات و امتیاز دادن به رژیم ایران بابت آزادی گروگان‌ها باعث شده است که این رژیم به تجارت کثیف باجگیری و گروگانگیری ادامه دهد. تنها یک سیاست قاطع در مقابل این رژیم به تراژدی ضد انسانی گروگانگیری پایان می‌دهد در غیر این صورت تجربه‌ها از گروگانگیری اتباع فرانسه در لبنان در دهه ۱۹۸۰ تاکنون به روشنی نشان می‌دهد که در ۴۳سال گذشته به ازای هر گروگانی که مبادله یا با مشوق آزاد شده، این رژیم دست کم دو گروگان جدید گرفته یا به قتل رسانده است.

خانم رجوی خاطرنشان کرد: اگر این حقیقت صحت ندارد، رژیم حاکم بر ایران می‌تواند بلادرنگ در برابر ملل متحد در سند رسمی متعهد و ملتزم شود که آقای واندکاستیل و همه گروگان‌ها را همین امروز آزاد می‌کند و دیگر مطلقاً هیچ‌کس را از هیچ کشوری تحت هیچ عنوان به گروگان نخواهد گرفت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ آذر ۱۴۰۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ )

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]