خرداد-۰۷ ۱۴۰۱

تسلیت به‌مناسبت درگذشت مجاهد خلق ابراهیم سعیدی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسلیت به‌مناسبت درگذشت مجاهد خلق ابراهیم سعیدی

مجاهد خلق ابراهیم سعیدی رستگار شد. به‌روان پاکش درود که عمری با دو دیکتاتوری در نبرد بود و از زندان‌های شاه تا همه سرفصل‌های بزرگ مقاومت در برابر آخوندهای حاکم جانانه ایستاد و به‌عهد خود با خدا و مردم ایران وفا کرد.
این مجاهد صدیق اشرفی نمونه دیگری بود از مجاهدانی که در برابر بیماری، نه تنها مقهور دردهای جانکاه نمی شوند، بلکه آن را به میدانی از جنگ آوری تبدیل می کنند. مجاهد خلق ابراهیم سعیدی با همین جنگندگی در برابر بیماری، فصلی پربار از تلاش‌هایش را، هم در میدان جنگ سیاسی با رژیم و مزدوران و هم در میدان نبرد ایدئولوژیک، رقم زد.
با درود به مردم مجاهدپرور بیرجند و فرزندان قهرمانشان همچون اسدالله و محمد غیاث و ابراهیم سعیدی، فقدان مجاهد خلق ابراهیم سعیدی را به یاران و همرزمان و بستگانش تسلیت می‌گویم و اطمینان دارم همرزمان مجاهدش جای خالی او را در بحبوحه قیام‌های مردمی علیه دیکتاتوری آخوندی پرخواهند کرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]