• صفحه اول / آخرین خبرها / مریم رجوی از اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن استقبال کرد و خواستار اخراج آن از سایر ارگان‌های ملل متحد به‌ویژه یونیسف شد
آذر-۲۴ ۱۴۰۱

مریم رجوی از اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن استقبال کرد و خواستار اخراج آن از سایر ارگان‌های ملل متحد به‌ویژه یونیسف شد

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی از اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن استقبال کرد و خواستار اخراج آن از سایر ارگان‌های ملل متحد به‌ویژه یونیسف شد

شورای اقتصادی و اجتماعی مجمع عمومی ملل متحد در اجلاس امروز ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذر ۱۴۰۱) خود با اکثریت آرا به اخراج رژیم ضدبشری آخوندی از کمیسیون مقام زن ملل متحد رأی داد.
این قطعنامه با ابراز نگرانی از کشتار معترضان از جمله زنان و دختران توسط رژیم آخوندی و هم‌چنین ابراز نگرانی از «استمرار تضعیف و سرکوب فزاینده حقوق انسانی زنان و دختران، از جمله حق آزادی بیان و عقیده که اغلب با استفاده بیش از حد از قهر صورت می گیرد و با اعمال سیاست‌هایی که به‌شدت مغایر با حقوق‌بشر زنان و دختران و با مأموریت کمیسیون مقام زن می‌باشد»، تصمیم می‌گیرد رژیم ایران را از کمیسیون مقام زن اخراج کند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن استقبال از این تصمیم گفت: فاشیسم دینی حاکم بر ایران در چهاردهه گذشته هزاران زندانی سیاسی زن را دستگیر، شکنجه و اعدام کرده و تنها در سه ماه گذشته حداقل ۶۱زن و ۷۰کودک را در جریان قیام مردم ایران در خیابان‌ها به قتل رسانده است، صلح و آرامش در منطقه و جهان را به خطر انداخته و میثاق‌ها و معاهدات و قوانین بین المللی را مستمرا نقض می‌کند. این رژیم نامشروع به هیچ‌وجه مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، باید از جامعه جهانی طرد و از ملل متحد و ارگان‌های مختلف آن به‌ویژه یونیسف اخراج شود. پرونده نقض حقوق‌بشر توسط این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی محاکمه شوند.

وی افزود خواست مردم ایران، هم‌چنانکه که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر تصریح شده است، به‌رسمیت شناخته شدن حق مردم ایران برای دفاع از خود در قبال این رژیم خونریز و حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی آن می‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳آذر۱۴۰۱(۱۴ دسامبر۲۰۲۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]