انتخاب زبان: English | العربية | Français
۰۴ فروردین۱۳۹۰

استقبال از انتصاب گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر توسط رژیم

Categories // اطلاعیه‌ها

استقبال از انتصاب گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر توسط رژیم

تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی و انتصاب گزارشگر ویژه در این مورد نشانه روشنی از بیداری جامعه جهانی در مورد نقض سیستماتیك و شدید حقوق بشر در ایران است.

در سال ۲۰۰۲ در چارچوب سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاكم بر ایران، دستوركار گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران، كه از سال 1984 تصویب شده بود، تمدید نشد.در سال ۲۰۰۲ در چارچوب سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاكم بر ایران، دستوركار گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران، كه از سال 1984 تصویب شده بود، تمدید نشد.


تصویب مجدد گزارشگر ویژه، یك اذعان آشكار بین المللی به این حقیقت است كه بربریت و سبعیت بخش تفكیك ناپذیر رژیم حاكم بر ایران است كه بویی از حقوق بشر و اصول جهان شمول آن نبرده است. دوران چشم بستن به نقض حقوق بشر در ایران به پایان رسیده است. امیدوارم با انتصاب گزارشگر ویژه، ابعاد واقعی نقض حقوق بشر در ایران به اطلاع جامعه جهانی برسد. چیزی كه تاكنون رژیم ملایان با توسل به ارعاب، سركوب، و مجازات فعالان حقوق بشر از آن ممانعت كرده است. مقاومت ایران آماده هر گونه همكاری با گزارشگر ویژه برای دستیابی به وضعیت حقوق بشر در ایران است.زمان آن رسیده است كه پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم و مسئولان اعدام و كشتار و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته و به خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی محاكمه شوند

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت