مهر-۲۷ ۱۴۰۲

استقبال از توجه پارلمان اروپا به مبارزه زنان ايران برای آزادی

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

استقبال از توجه پارلمان اروپا به مبارزه زنان ايران برای آزادی

كميسيون زنان شورای ملی مقاومت ايران از اقدام پارلمان اروپا در اعطای جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه به ژينا امينی و جنبش اعتراضی زنان ايران استقبال می‌كند.
نمايندگان پارلمان اروپا سال گذشته در بحبوحه قيام ۱۴۰۱، سپاه پاسداران را كه نيروی اصلی سركوب در داخل و صدور تروريسم در ايران است در ليست تروريستی قرار دادند و نشان دادند كه در اين خصوص، بر خلاف سياست مماشات، سياست اصولی و درستی در قبال فاشيسم دينی حاكم بر ايران و سپاه پاسداران آن در پيش گرفته‌اند.
پنجشنبه ۱۹اكتبر خانم روبرتو متسولا رئيس پارلمان اروپا هنگام اعلام برندگان جايزه ساخاروف ۲۰۲۳مهسا امينی و جنبش زن، زندگی آزادی با «احترام به همه كسانی كه جان‌شان را برای آزادی فدا كرده‌اند» گفت:«پارلمان اروپا با افتخار در کنار افراد شجاع و جسوری ایستاده است که به مبارزه برای برابری، عزت و آزادی در ایران ادامه می‌دهند».
خانم مريم رجوی رئيس‌جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايران با قدردانی از پارلمان اروپا و خانم متسولا به‌خاطر همبستگی با قيام و شهيدان آزادی مردم ايران، ابراز اميدواری كرد اتحاديه اروپا يک سياست قاطع عليه رژيم زن‌ستيز آخوندی اتخاذ كند. وی خاطرنشان كرد: امروز ديگر ترديدی باقی نمانده سرنگونی رژيم آخوندی نه تنها خواست مردم ايران بلكه لازمه پايان يافتن جنگ و تروريسم و ضرورت دستيابی به صلح در منطقه و جهان است.

شورای ملی مقاومت ايران-كميسيون زنان
۲۷‌مهر ۱۴۰۲ (۱۹اكتبر ۲۰۲۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]