فروردین-۱۶ ۱۴۰۰

مریم رجوی: خامنه‌ای اولین مسئول کشتار بزرگی است که در میهن ما جریان دارد

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: خامنه‌ای اولین مسئول کشتار بزرگی است که در میهن ما جریان دارد

عموم جوانان کشور را به همبستگی و کمک به بیماران و مردم آسیب‌پذیر فرامی‌خوانم

موج سهمگین و جدید کرونا که هر روز قربانیان بیشتری به جای می‌گذارد ناشی از سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه رژیم آخوندی است و قبل از هرکس خامنه‌ای مسئول این کشتار بزرگ است. او با قساوت حیرت‌آور، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کرده و از سوی دیگر از محل صدها میلیارد دلار اموال به‌سرقت‌ رفته مردم ایران در بنیادهای تحت کنترل ولی‌فقیه، کمترین کمکی به زحمتکشان و کارگران نمی‌کند و آن‌ها را برای تامین حداقل زندگی‌شان روانه میدان‌های مین کرونا می‌کند.

تاکید می‌کنم که تا این رژیم بر سرکار است، مردم نه از عوارض سیل و زلزله و بیماری در امان خواهند بود و نه از افزایش فقر و تورم و بیکاری، ضمن ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌ها با خانواده‌های جانباختگان، عموم جوانان کشور را به همبستگی و کمک به بیماران و مردم آسیب‌پذیر فرامی‌خوانم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]