بهمن-۱۰ ۱۳۹۸

دیدار خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف۳

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

دیدار خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف۳

چهارشنبه نهم بهمن (۲۹ژانویه ۲۰۲۰) خانم مونیکا کروئه مازی، همسر رئیس جمهور آلبانی و ر‌ئیس جنبش سوسیالیست از اشرف ۳ دیدار و با مریم رجوی، دیدار و گفتگو کرد.

مریم رجوی ضمن خیرمقدم به خانم کروئه مازی و هیات همراه ایشان و با قدردانی از میهمان‌نوازی مردم آلبانی گفت: برای مجاهدین و مقاومت ایران مایه خوشوقتی است که از حمایت فراحزبی در آلبانی برخوردارند. امروز مردم ایران در یک نقطه عطف تاریخ خود قرار دارند. قیام‌های آبان و دی یک بار دیگر نشان داد که مردم ایران به‌ویژه جوانان و کانون‌های شورشی مصمم هستند به دیکتاتوری دینی با همه جناح‌های آن پایان دهند. آن‌ها برای دست‌یابی به آزادی حاضر به پرداخت هر بهایی هستند و تردیدی نیست که ایران آزاد خواهد شد.
وی گفت: اخراج سفیر و سه به‌ اصطلاح دیپلمات دیگر رژیم آخوندی از آلبانی، بیانگر هوشیاری و قاطعیت آلبانی و تعهد شما به ارزش‌های انسانی است و از سوی دیگر نشاندهنده ماهیت تغییرناپذیر دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم برمیهن ماست.
مریم رجوی افزود: رفتار آلبانی باید سرمشقی برای همه کشورها به‌ویژه در اروپا باشد. سیاست مماشات با رژیم آخوندی که زمینه را برای تروریسم هموار می‌کرد باید به‌دور افکنده شود. اکنون زمان اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی است. سرمایه‌گذاری برروی این رژیم رو به سقوط محتوم به شکست است.
خانم کروئه مازی با ابراز شادمانی از دیدار با مریم رجوی و رزم‌آوران آزادی گفت: آلبانی و مردم آلبانی به‌خاطر مهمان‌نوازی‌شان برای مردمی که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند شناخته می‌شوند. من در موزه شما و در کتاب شهیدان شما، من نیرو و انگیزش مقاومت ایران را برای مبارزه برای آزادی و دمکراسی مشاهده کردم. همان نیرویی که مردم آلبانی را قادر کرد آزادی و دمکراسی را به‌دست بیاورند… من اکنون درک می کنم چرا رژیم ایران تا این حد از شما وحشت دارد زیرا شما دارای تفکر و نظرگاهی هستید که می‌توانید دمکراسی را به کشورتان بیاورید، چیزی که در برنامه ده ماده‌یی متبلور است.
آقایان پتریت واسیلی نائب رئیس جنبش سوسیالیست و اریول برایملاری رئیس دفتر حزب، خانم کروئه مازی را در این دیدار همراهی می‌کردند.
خانم کروئه مازی و هیات همراه ابتدا از موزه ۱۲۰سال مقاومت مردم ایران دیدار کردند و در یک گردهمایی با حضور مجاهدان آزادی شرکت کردند.

دیدار خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف۳

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]