آبان-۲۸ ۱۳۹۸

شمار شهیدان قیام ایران از مرز ۲۰۰تن گذشت

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

شمار شهیدان قیام ایران از مرز ۲۰۰تن گذشت

شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران از مرز۲۰۰ تن گذشت. هزاران تن مجروح شدند. روز ۲۶ آبان سپاه پاسداران از دستگیری هزار تن از تظاهر‌کنندگان خبر داد. شمار دستگیرشدگان به مراتب بیشتر است.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران از آنتونیو گوترس، دبیرکل ملل متحد خواست با توجه به آمار فزاینده شهیدان و مجروحان قیام، شورای امنیت ملل متحد را نسبت به جنایت‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و خامنه‌ای و پاسداران توجیه کند و شورا را به یک نشست فوق العاده در این رابطه فرابخواند. سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت که همه روزه در ایران جریان دارد مطلقا غیر قابل قبول است. شورای امنیت باید رژیم ایران و سردمداران آنرا به‌عنوان مسئولان جنایت علیه بشریت معرفی کند. آن‌ها باید در برابر عدالت قرار گیرند.
شهیدان اکثرا در سنین جوانی و نوجوانی هستند و بسیاری از آن‌ها از ناحیه سر و سینه هدف قرارگرفته‌اند. شمار شهیدان بسا بیشتر است. رژیم با انواع ترفندها تلاش می‌کند شمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد. نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد از تحویل پیکر شهیدان به خانواده‌هایشان خوداری می‌کنند و حتی پیکر شهیدان را به پزشکی قانونی نیز منتقل نمی‌کنند و مستقیما در محل‌های نامعلومی دفن می‌کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ آبان ۱۳۹۸(۱۸ نوامبر ۲۰۱۹)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]