اسفند-۲۶ ۱۳۹۶

خانه‌تکانی بزرگ ایران در راه است

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

خانه‌تکانی بزرگ ایران در راه است

زمستان امسال، فصل قیام‌ و خیزش، به‌گونه‌يی جای خود را به‌بهار می‌دهد که سال آینده، سال جنبش و قیام و سال پیشروی به‌سوی پیروزی و آزادی باشد.

در حقیقت‌، با وجود آن همه دستگیری و به‌خصوص کشتار جوانان مظلوم ما در زیر شکنجه‌ها توسط دژخیمان خامنه‌ای، جنبش اعتراضی از حرکت نایستاده است: از اعتصاب عمومی در بانه تا اعتراض‌های دامنه‌دار کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه خوزستان و خیزش کشاورزان شرق اصفهان، موجی از پس موج دیگر، ادامه دارد. به‌پاخاستگان، بدین‌سان نوروز آزادی را خلق می‌کنند.
طلوع این نوروز خجسته اما با غروب کهنگی و ارتجاع حاکم همراه است. استبداد مذهبی در تنگنای چالش‌های چندگانه‌ است: جنبش اعتراضی نیرومند، جنگ جانشینی، ته‌کشیدن منابع مالی، گیرافتادن در جنگ سوریه، تنش بین‌المللی بر سر برنامه موشکی و برجام، انفعال و ریزش در درون سپاه پاسداران و ….

اما برای این رژیم هولناک‌تر از هر پیشامدی، بروز چهار معضل اساسی است: شعار مرگ بر خامنه‌ای همه‌گیر شده است، برپایی قیام‌ها در زیر سلطه سرکوب امکان‌پذیر شده است و برخلاف سال‌های گذشته، در نبود فرجه‌هایی مانند جنگ با عراق یا داعش و امدادهای مماشات‌گران، چشم‌انداز برون‌رفتی از این مخمصمه وجود ندارد.

نوروز حقیقی ایران در راه‌ است

بن‌بست ناگشودنی ولایت فقیه ـ که حاصل ایستادگی دامنه‌دار مردم ایران و مقاومت فرزندان مجاهد و قیام‌آفرین آن‌هاست ـ البته پراهمیت است. اما فراتر از این، برای مردم ایران آنچه امیدبخش و وجد‌انگیز است، راه نو و افق تازه‌یی است که در قیام‌های سرکش دی ماه پدیدار شده که با کانونهای شورشی و هزار اشرف و ارتش آزادی به‌معادله سرنگونی پاسخ می‌دهد.
زمان خانه‌تکانی بزرگ میهن فرا رسیده است ؛ نوروز حقیقی ایران در راه‌ است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]