آذر-۱۱ ۱۴۰۰

مریم رجوی: درود بر معلمان آزاده که در سراسر ایران بپاخاسته‌اند

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: درود بر معلمان آزاده که در سراسر ایران بپاخاسته‌اند

عموم هموطنان به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان را به همبستگی و حمایت ‌از معلمان به‌پاخاسته فرامی‌خوانم

درود بر معلمان آزاده که در سراسر ایران بپاخاسته‌اند و با شعار معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، فریاد عموم مردم ایران را که از ستم و بیداد آخوندها به ستوه آمده‌اند بازتاب می‌کنند.
خامنه‌ای و رئیسی با کابینه سراسر پاسدار، تروریست و شکنجه‌گرش سرمایه‌های مردم ایران را در تولید بمب و موشک و پهپاد هدر می‌دهند و معلمان را مانند سایر اقشار مردم ایران زیر خط فقر نگه‌می‌دارند.
همچنان‌که کشاورزان و مردم غیرتمند اصفهان نشان دادند تنها راه مقابله با ظلم و ستم آخوندها، خیزش و قیام است. بی آبی، فقر، کرونا، فساد، چپاول، گرانی، تبعیض، بی‌‌عدالتی و فجایع اجتماعی و زیست محیطی تنها با نفی کامل دیکتاتوری دینی و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم پایان می‌یابد.
اعتراض‌ها و خیزش‌های وقفه‌ناپذیر معلمان، فرهنگیان، کشاورزان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و سایر زحمتکشان میهنمان از اراده سازش ناپذیر مردم ایران برای مقابله با رژیم تبهکار ولایت فقیه خبر می‌دهد. حمایت از اقشار معترض و به‌پاخاسته و مطالبات برحق آن‌ها در هر شهر و استان ایران،‌ یک وظیفه ملی و میهنی است.
عموم هموطنان به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان را به همبستگی و همراهی و حمایت از خواست‌های برحق معلمان آزاده و به‌پاخاسته میهنمان فرامی‌خوانم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]