آذر-۲۸ ۱۳۹۸

تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از شهیدان سرفراز قیام منتشر شده است

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از شهیدان سرفراز قیام منتشر شده است

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۷ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را منتشر کرد. به این ترتیب تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از شهیدان سرفراز قیام منتشر شده است. سازمان مجاهدین بیش از ۱۵۰۰ تن از شهیدان قیام ایران را در استان‌های مختلف کشور ثبت کرده است که در میان آنان شمار زیادی از زنان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به چشم می‌خورند.
در حالی که بیش از یک‌ماه از قیام آبانماه می‌گذرد، رژیم آخوندی در وحشت از عواقب جنایت بزرگ علیه بشریت هم‌چنان شمار شهیدان و اسامی آن‌ها و شمار زندانیان را مخفی نگاه داشته است.
مریم رجوی: سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی، فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در استمرار و تشدید جنایات ضد بشریاش علیه مردم ایران تشجیع کرده است. زمان پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران این جنایات فرار رسیده است. خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم که ۴۰ سال است به جنایت علیه بشریت مشغولند باید در برابر عدالت قرار گیرند.

وی از ملل متحد خواست یک هیأت حقیقت یاب برای تحقیق پیرامون کشتار بزرگ آبان ۹۸ و بازدید از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان تشکیل دهد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]