• صفحه اول / پیام‌ها / مریم رجوی: یاد ینس کریستین لوند حامی بزرگ مقاومت ایران از دانمارک گرامی باد
مهر-۲۷ ۱۳۹۷

مریم رجوی: یاد ینس کریستین لوند حامی بزرگ مقاومت ایران از دانمارک گرامی باد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: یاد ینس کریستین لوند حامی بزرگ مقاومت ایران از دانمارک گرامی باد

 درگذشت ینس کریستین لوند، عضو پارلمان دانمارك (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱) حامی ودوست بزرگ مقاومت ایران را به خانواده او و مردم دانمارک و هم‌چنین به اعضای مقاومت ایران تسلیت می‌گویم که از حمایت ارزشمند این مرد بزرگ در دوران پایداری در اشرف و لیبرتی برخوردار بودند.

وی تا آخرين روزها حتی در بستر بیماری از حمايت از مقاومت ايران دريغ نكرد و تکرار می‌کرد که تا آخرین نفس در کنار این مقاومت است و به آزادی مردم ایران ایمان دارد.
حمایت او از مجاهدین در سالیان محاصره در اشرف و لیبرتی و اعتراض او علیه برچسب تروریستی به مجاهدین و حضور فعال‌اش در جلسات و گردهمایی‌های مقاومت نشان دهنده عشق او به آزادی و دمکراسی و تعهد او به حقوق بشر بود.
نام  ینس کریستین لوند همواره در تاریخ مقاومت مردم ایران در کنار دیگر آزادیخواهان در سراسر جهان خواهد درخشید.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]