آذر-۱۷ ۱۳۹۸

انتشار اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

انتشار اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

شمار شهیدان قیام بیش از ۱۰۰۰ تن است .سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد. به این ترتیب تا کنون اسامی ۳۸۰ تن از شهیدان سرفراز قیام که ۱۸۹ شهر کشور را در برگرفت، منتشر شده است. شمار زیادی از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در میان شهیدان به چشم می‌خورند.

شورای امنیت ملل متحد را به محکوم کردن این کشتار بزرگ که یکی از هولناک‌ترین جنایات قرن بیست و یکم است فراخونده و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت یاب برای بازدید از زندان‌ها و دستگیر‌شدگان به ایران می‌باشم. اقدام فوری برای توقف جنایت علیه بشریت در ایران جزیی از فلسفه وجودی ملل متحد و شورای امنیت است. بی‌عملی در مقابل این قتل عام بی‌سابقه غیرقابل توجیه است و از سوی رژیم ایران به‌مثابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می‌شود و زخمی عمیق بر وجدان بشریت باقی می‌گذارد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]