دی-۰۶ ۱۳۹۷

فراخوان مریم رجوی به حمایت از معلمان و اقدام فوری برای آزادی دستگیرشدگان

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان مریم رجوی به حمایت از معلمان و اقدام فوری برای آزادی دستگیرشدگان

از صبح پنجشنبه ۶دی ماه معلمان و فرهنگیان اصفهان طبق فراخوان قبلی، در مقابل اداره آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. این در حالی بود كه از شب قبل عوامل اطلاعاتی و انتظامی به طرق مختلف معلمان را تهدید كرده بودند كه در این تظاهرات شركت نكنند والا با عواقب سركوبگرانه مواجه خواهند شد. از هنگام صبح نیز نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با استقرار در خیابان‌های اطراف اداره آموزش و پروش درصدد بودند از شکل‌گیری این تجمع اعتراضی جلوگیری كنند.
با این همه معلمان كه بیشتر آن‌ها را زنان آزاده و دلیر تشكیل می‌دادند، به خیابان دروازه دولت در مقابل شهرداری رفتند و در پارک باغ بهشت تجمع کردند. نیروهای سركوبگر با باتون به آن‌ها حمله کردند و به صورت آن‌ها گاز فلفل زدند. تظاهرات و درگیری در خیابان‌های دروازه دولت و هشت بهشت و پارك باغ بهشت جریان داشت و دهها تن از معترضان دستگیر شدند.
مزدوران هم‌چنین به خانمی که مشغول گرفتن فیلم بود حمله كردند تا دستگیرش كنند، اما مردم به کمک او شتافتند و او را از صحنه خارج كردند.
مریم رجوی، با درود به فرهنگیان و معلمان شجاع اصفهان به‌ویژه زنان آزاده و دلیر كه به‌رغم همه اقدام‌ها و تدابیر سركوبگرانه به اعتراضات خود ادامه دادند، از عموم مردم اصفهان مخصوصاً جوانان خواست به حمایت از معلمان برخیزند و به دستگیری و سركوب آن‌ها اعتراض کنند. مریم رجوی هم‌چنین مدافعان حقوق بشر و سندیكاها و اتحادیه‌های معلمان و فرهنگیان در سراسر جهان را به حمایت از اعتراض‌ها و خواستهای معلمان و اقدام فوری برای آزادی دستگیرشدگان فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ دی ۱۳۹۷(۲۷ دسامبر۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]