بهمن-۱۱ ۱۴۰۰

تهاجم ناموفق سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت‌های مریم رجوی

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

تهاجم ناموفق سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت‌های مریم رجوی

سایت‌های مریم رجوی از ساعت ۱۷تا ۲۱دوشنبه ۱۱بهمن، ۸۴۶بار مورد تهاجم سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی قرار گرفت.

این پنجمین روز حملات متوالی برای نفوذ و هک ‌کردن سایت‌های مریم رجوی توسط رژیم است. حملات با شدت تمام در روزهای ۷تا ۱۱بهمن ادامه داشته است.

پنجشنبه شب ۷بهمن، سپاه و اطلاعات آخوندها ۱۸هزار و ۳۰۰بار برای هک در این سایت‌ها به مدت ۲ساعت به طور ناموفق تلاش کردند.
حملات سایبری رژیم در روز جمعه از ساعت ۷صبح، به مدت ۳ساعت ۹هزار و ۸۰۰بار تکرار شد. این حملات در روز شنبه و یکشنبه از ساعت ۴صبح و ۹صبح با شدت ادامه یافت.
حملات سایبری دشمن برای ورود به سایت‌های مریم رجوی و تشبثات برای وارد کردن اطلاعات مجعول در این سایت‌ها و برای خرابکاری‌های دیگر ادامه دارد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]