فروردین-۰۷ ۱۳۸۹

ملاقات با خانم کاترینا لندگراف

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

ملاقات با خانم کاترینا لندگراف

مریم رجوی با خانم کاترینا لندگراف نماینده مجلس فدرال از حزب دمکرات مسیحی، عضو کمیسیون خانواده، زنان و جوانان و خدمات مدنی دیدار کرد.
خانم رجوی در این ملاقات از تلاش‌های خانم لندگراف در حمایت از زنان مقاومت ایران تقدیر کرد. وی نقش زنان در قیام‌ها و موقعیت آنان در مقاومت ایران و به‌ویژه نقش زنان اشرف و تأثیر آن بر مبارزات زنان و جوانان ایران علیه دیکتاتوری را تشریح کرد. و ضرورت حمایت از زنان اشرف را یادآوری کرد.

خانم لندگراف حمایت خود از مقاومت ایران و تلاش‌هایش در دفاع از اشرف را یادآوری نمود و تأکید کرد که برای حمایت از ساکنان اشرف و دفاع از آنان در برابر رژیم ایران به هر تلاشی در سطح پارلمان آلمان و در سطح اروپا دست خواهد زد.
نماینده پارلمان آلمان هم‌چنین از موقعیت زنان در مقاومت ایران و از نقش آنها در قیام علیه دیکتاتوری اظهار خوشوقتی کرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]