فروردین-۰۷ ۱۳۸۹

ملاقات با آقای نوربرت گایس

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

ملاقات با آقای نوربرت گایس

مریم رجوی در دیدار با آقای نوربرت گایس از قدیمی ترین نمایندگان مجلس آلمان و عضو شورای سنی مجلس فدرال از حزب سوسیال مسیحی، ضمن تشریح خصوصیات ویژه استبداد شیاد مذهبی که از آغاز کوشیده است تا سیاست‌های ضد انسانی وضدایرانی خود را تحت نام اسلام توجیه کند، برنقش آنتی‌تز آرمانی و اجتماعی و سیاسی این رژیم تاکید کرد و توضیح داد که مواضع اصولی مقاومت ایران و پایداری مجاهدین که با اعتقاد به اسلام دموکراتیک به مقابله با ارتجاع و بنیادگرایی حکومت آخوندی برخاستند، این رژیم را در جامعه این افشاء و منزوی کرد.

آقای نوربرت گایس در این ملاقات، بر حمایت خود از مقاومت عادلانه مردم ایران تاکید کرد و افزود: مبارزات و تلاش‌های شجاعانه شما پاسخ واقعی به مسأله ایران و شایسته همه گونه حمایت از جانب پارلمان آلمان است.
نماینده مجلس فدرال آلمان گفت: تهدید رژیم حاکم بر ایران یک تهدید جدی است و چنان‌چه با آن مقابله نشود این اوضاع به یک جنگ بزرگ منجر می‌شود. به اعتقاد من راه حل درست همان راه حل شماست که بر تغییر دمکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران تاکید دارد.

 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]