خرداد-۲۶ ۱۳۹۲

افتتاحیه اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

افتتاحیه اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران

با سلام خدمت اعضای محترم شورای ملی مقاومت
دوستان عزیز، خواهران و برادران‌ گرامی!
ما اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت را با درود به نبردها و تظاهرات و اعتراض‌های مردم به‌جان آمده‌یی آغاز می‌کنیم که از سوریه و عراق تا ایران را زیر پای دیکتاتورها و هم‌چنین جبهه منطقه‌یی ولایت فقیه، به لرزه درآورده است.
در فاصله اجلاس میاندورهیی قبلی تا به‌حال، تا آنجایی که به موقعیت مردم و مقاومت مردم ایران برمی‌گردد، ما چندین تحول بسیار مهم داشتیم که اگر اجازه بدهید به آن‌ها اشاره کنیم؛ تحولاتی که واقع شده یا در حال پیشروی است.
مقاومت ما به‌اتکای یک مبارزه حقوقی و سیاسی و هم چنین با پایداری مجاهدان اشرف، توانست بساط لیست گذاری‌های ظالمانه در آمریکا و کانادا را جمع کند.
تحول مهم دیگر؛ اعلام برپایی یگان‌ها و دسته‌های ارتش آزادیبخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال شده از جانب مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت بود که در پاسخ به ضرورت‌های دوران‌ جدید و هم چنین تغییر تعادل بین مقاومت و رژیم ولایت فقیه صورت گرفت.

 

تحول مهم دیگر که کشاکش‌های آن هم‌چنان ادامه دارد، جابه‌جایی شمار عمده مجاهدان‌ آزادی از اشرف به لیبرتی بود.
در داخل هم که اوضاع نابسامان اقتصادی، تورم روبه افزایش، گرانی و فقر، کمرمردم را به‌جد خم‌کرده، به‌طوری که اکنون می‌توان گفت بحران‌های اقتصادی، آحاد ملت ایران را در برگرفته. از طرف دیگر، ملاها و جناح‌بندی‌هایشان بی‌اعتنا به همه مسائل مردم، در حال دریدن یکدیگر و مشغول به جنگ گرگ‌ها برای قدرت بیشتر و چاپیدن بیشتر مردم هستند.
واقعیت این است که آن چه که در ایران و در منطقه می گذرد، اکنون مساله جدی جامعه بین‌المللی است. بالطبع تا آن‌جا که به مقاومت مردم ایران هم برمی گردد، در همان عداد است.

اگر بخواهیم این مدت را جمع بزنیم، حذف نام مجاهدین از لیست آمریکا و خاتمه محاصره بین‌المللی پانزده ساله این مقاومت، پیکان و سمت تحولات را مشخص می‌کند؛ یعنی: سرنگونی رژیم ولایت فقیه.
فراخوان به برپایی ارتش آزادی یا ارتش قیام، علاوه بر دستور کار محوری مقاومت در داخل ایران، تأکیدی است بر این واقعیت که اگرچه که یک بحران‌ مرگ‌بار، مهم‌ترین شئون‌ حاکمیت آخوندها را در برگرفته، اما تغییر و سرنگونی رژیم ولایت فقیه، یک امر خودبهخودی نیست و به یک نیروی سازمان‌یافته نیاز دارد.

چنان که مسئول شورا تأکید کرده : «ما می‌خواهیم، دوران تغییر را شکل بدهیم. ما باید تعیین کنیم. اگر ما شکل ندهیم، یا هر مقدارش را که ما شکل ندهیم، طرف مخاطب شکل می دهد». بنابراین «گام به گام برای هر تابلو و شقی باید آماده باشیم. زیرا سرنوشت را خودمان باقلم خودمان می‌نویسیم، … با قدم خودمان، با نفس خودمان و با خون خودمان و با رنج و رزم خودمان». این؛ آن تجربه سیو چندسال گذشته است. در مورد اشرف و لیبرتی هم همه از مسیر رویدادهای چند ماهه، هم چنین شکست توطئه‌های شوم آخوندها و دست‌نشاندگان‌ عراقی آن‌ها براثر پایداری مجاهدان، مطلع هستید و مجددا به‌آن خواهیم پرداخت.

کما این‌که از فشارهای ضد بشری و رذالت‌ها و نامردمی‌های‌ آنان نسبت به رشیدترین فرزندان‌ مردم ایران، آگاهید که هر روز در حال افزایش است: از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در لیبرتی تا نقض موازین حقوق‌بشری و اولیه ترین حقوق پایه انسانی در آنجا …..
همه اطلاع دارند که گروه بازداشتهای خودسرانه ملل‌متحد، دوبار لیبرتی را به عنوان بازداشتگاه ترسیم و اعلام کرده است.

همچنین باید از محاصره پزشکی لیبرتی و ممانعت از دسترسی مجاهدین به پزشک و دارو و بیمارستان نام ببرم که منجر به وقایعی نظیر شهادت مجاهد خلق بهروز رحیمیان شد. و یا در همین عداد، دسیسه‌های دولت عراق برای غارت اموال و دارایی‌های اشرف. که نبردی است در جریان و هر روز از یک طرف فشار دولت عراق اضافه می شود و از طرف دیگر پایداری مجاهدان برای احقاق حقوقشان.
اما در ورای این فشارها موقعیت اشرف و لیبرتی، موضوع بن بست بزرگ رژیم ولایت فقیه هم هست؛ به‌خصوص که این رژیم قویا انهدام این مقاومت را برای برون رفت از بحران‌ عمومی خودش ضروری می‌دانست؛ اما باید اعلام کنیم که در این هدف شکست خورد.
به‌همین منوال، آخوندها در مقابل جامعه ایران و نارضایتی آماده فوران آن در یک بنبست هستند این وضعیت قدرت هرگونه مانور سیاسی را از آن‌ها سلب کرده است.

کما این‌که آن‌ها در برنامه اتمی‌ خودشان در برابر گسیختگی و شکاف درون‌ هیأت حاکمه، هم‌چنین در بن‌بست هستند و خامنه‌ای در چنان موقعیت قدرتمندی نیست که باندهای رقیب را بتواند جراحی کند. آن هم در شرایطی که ادامه جدال‌های فعلی در رأس رژیم ، موجودیت آن رابه شدت تهدید می‌کند.

و سرانجام باید به بن بست مرگبار این رژیم در قبال روند سرنگونی‌ حکومت سوریه توجه کرد که خط دفاعی‌ خامنهای برای حفظ رژیم را از عمق استراتژیکش به تهران منتقل می‌کند.
این سلسله بنبستها که ویژگی مشترکشان فقدان‌ چشم انداز و برون رفت برای آخوندهاست، به‌روشنی تأیید میکند که رژیم ولایت فقیه در مرحله سرنگونی قرار دارد.

خامنهای و همدستانش در وضعیتی هستند که دیگر از منافع بادآورده جنگ عراق در دهسال پیش، یا از آنچه با لیست‌های تروریستی علیه مجاهدین به چنگشان افتاد، دیگر برخوردار نیستند.
آنچه در این سال‌ها سرپوش ضعف‌های بنیادین رژیم ولایت فقیه بود و برایش فضای حیاتی فراهم کرده بود، حالا گلوی رژیم را به شدت فشار می‌دهد.

بنابراین، این رژیم بر سر یک دو راهی است: اگر عقب بنشیند، یک نوع و اگر مسیر فعلی را ادامه بدهد، باز عواقب آن نوعی دیگر دامن‌گیرش خواهد شد. اما این دوگزینه، تا آن‌جا که به رژیم ولایت فقیه برمی گردد، مقصد واحدی دارد و آن، این است که پایان کار این رژیم و سرنگونی آن را در چشم انداز نزدیک قرار می‌دهد.

روشن است که این شرایط، مسئولیت تاریخی بزرگی بر دوش این مقاومت و فرد فرد اعضا و حامیان آن می گذارد. تحول ایران به سمت برقراری آزادی و دمکراسی، امری است که تماما بر عهده همین مقاومت و با همت و یاری مردم ایران میسر است و هیچ چشم انداز دیگری برای آن متصور نیست.

امیدوارم که شورای ملی مقاومت و همه اعضا و یاران و حامیان‌ آن در این مرحله بسیار حساس و بی‌نظیر، به مسئولیت و وظیفه خود به شایسته‌ترین صورت پاسخ بدهند.
شورای ملی مقاومت و همه جریان‌ها و شخصیت‌های عضو آن و به‌ویژه مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی، برای پاسخ دادن به همین مسئولیت قیام کرده، رنج‌ها و سختی‌های این مسیر طولانی را به‌جان خریده و به‌خصوص صلاحیت و ظرفیت رویارویی وحل مسائل این دوران را کسب کردهاند.

حالا تاریخ و جامعه ایران به همه آن‌ها، یعنی به همه شما و به همه مجاهدین در اشرف و لیبرتی و در هرجا که هستند، در سراسر دنیا، چشم دوخته‌اند که این آزمایش را چگونه از سر می‌گذرانند.
برای همگی آرزوی موفقیت و روسفیدی و سرفرازی می‌کنم. و مطمئنم که ما می‌توانیم با تمرکز بر آرمان خود، یعنی با تمرکز بر آزادی و دمکراسی برای مردم ایران و صلح و امنیت برای مردم دنیا، رژیم دیکتاتوری مذهبی را از ایران جارو کنیم و برای کل منطقه، صلح و امنیت را به ارمغان بیاوریم.

برای همه شما آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم که دوران پرحادثه‌یی که در پیش داریم، مثل دوران‌های قبل، قرین تلاش، تکاپو و پیروزی برای همه شما باشد.
با تشکر مجدد از همه شما

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]