تیر-۱۹ ۱۴۰۱

فراخوان به اعتراض نسبت به آزار و اهانت گشتی‌های رژیم زن ستیز آخوندی

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان به اعتراض نسبت به آزار و اهانت گشتی‌های رژیم زن ستیز آخوندی

بار دیگر مغازه‌داران و کسبه غیرتمند را با الگوی پاساژ کوروش در تهران به تعطیل مغازه‌ها و بازار در اعتراض به آزار و اهانت گشتی‌های رژیم زن ستیز آخوندی، به‌ویژه در روز سه‌شنبه ۲۱تیر فرامی‌خوانم.
”حجاب اجباری“ و در نقطه مقابل آن ”بی‌حجابی اجباری“، روش شناخته ‌شده دیکتاتوری‌های آزادی‌کش از رضاشاه تا خمینی است که باید در مقابل آن به اعتراض و قیام برخاست.
شورای ملی مقاومت ایران در طرح آزادی‌ها و حقوق زنان در فروردین ۱۳۶۶بر ”حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش“ در مورد تمام زنان ایرانی تأکید ورزیده و کلیه اعضا و نیروهای مقاومت به آن التزام دارند.
ما پیوسته اعلام کرده‌ایم: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری»

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]