اردیبهشت-۱۲ ۱۴۰۳

قتل هولناک و تعرض پاسداران فاسد و جنایتکار به نیکا شاکرمی ۱۶ساله

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

قتل هولناک و تعرض پاسداران فاسد و جنایتکار به نیکا شاکرمی ۱۶ساله

قتل هولناک و تعرض پاسداران فاسد و جنایتکار به نیکا شاکرمی ۱۶ساله، قلب هر انسانی را جریحه‌دار و خشم هر ایرانی شریفی را نسبت به خامنه‌ای و رژیمش صدچندان و عزم هر انسان آزادی‌خواهی را در مبارزه علیه این رژیم جزم‌تر می‌کند.
نیکای شورشگر، نمونه صدها ماهی سیاه کوچولویی است که هم‌چون فاطمه مصباح و میلیشیاهای خونین‌بال دل به دریای مقاومت و آزادی زدند.

خمینی پلید فتوای تعرض به دختران نوجوان را قبل از اعدام صادر کرد، اما مقاومت مافوق طاقت دختران و زنان مجاهد مهر ننگ و شکست را برای همیشه بر پیشانی سیاه این رژیم حک کرد.
سرانجام با پیشتازی زنان ایران، رژیم تبهکار آخوندی سرنگون می‌شود و روزگار آزادی برای کودکان و جوانان ایران فرامی‌رسد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]