• صفحه اول / موضعگیری‌ها / مریم رجوی: ” استفاده ابزاری“ از موضوع فلسطين كه رسم شناخته شده رژيم است، كسی را نمی‌فريبد
مهر-۱۶ ۱۴۰۲

مریم رجوی: ” استفاده ابزاری“ از موضوع فلسطين كه رسم شناخته شده رژيم است، كسی را نمی‌فريبد

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: ” استفاده ابزاری“ از موضوع فلسطين  كه رسم شناخته شده  رژيم است، كسی را نمی‌فريبد

خامنه‌ای و رئيسی می‌خواهند قيام و جنگ مردم ايران با فاشيسم دينی در ايران را
به جنگ مسلمان و يهودی تبديل كنند.

رئيسی جلاد ۶۷ و ركورد‌دار رژيم اعدام و قتل‌عام، اكنون برای مردم فلسطين دايه مهربان ‌تر از مادر شده و از دولت‌های مسلمان می‌خواهد آن‌ها هم وارد ميدان شوند. ”استفاده ابزاری“ از موضوع فلسطين كه رسم شناخته شده رژيم دجال و ضدبشری خمينی و خامنه‌ای است، كسی را نمی‌فريبد.
خامنه‌ای و رئيسی می‌خواهند قيام و جنگ مردم ايران با فاشيسم دينی در ايران را به جنگ مسلمان و يهودی تبديل كنند. درود فرستادن‌های جلاد به ”امام خمينی و امام خامنه‌ای كه ملت‌ها را به صراط مقاومت رهنمون و حمايت كردند“ و ”حاج قاسم سليمانی“ بسيار روشنگر و در عين حال مسخره است!
خامنه‌ای بعد از كرونا به دنبال سپر و سرپوش ديگری برای مهار كردن قيام و بقای حاكميت نامشروع آخوندی است. می‌خواهد انتخابات مجلس رژيم و دعوای پنهان جانشينی را هم از سر بگذراند. اما دود جنگ‌افروزی به چشم خودش خواهد رفت.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]