شهریور-۱۷ ۱۴۰۲

مریم رجوی: جنايات رژيم تلاش مردم ما برای نيل به آزادی را متوقف نخواهد کرد

Catégories // آخرین خبرها // رخدادها // فعاليت‌ها

مریم رجوی: جنايات رژيم تلاش مردم ما برای نيل به آزادی را متوقف نخواهد کرد

photo

سخنرانی در کنفرانس مقاومت و قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک

روز پنجشنبه ۱۶شهریور ۱۴۰۲، کنفرانسی با عنوان مقاومت و قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک با شرکت رندی وبر، نماینده کنگره آمریکا، سناتور هورکان از سنای ایرلند و جیم هیگینز عضو هیئت رئیسه سابق پارلمان اروپا از ایرلند برگزار شد.

در شروع این جلسه، مریم رجوی ضمن خوش‌آمد‌ گویی به شخصیت‌های شرکت‌کننده در این برنامه گفت:
مقاومت ایران و سازمان مجاهدین تجربه بيش از نيم قرن مبارزه برای آزادی در برابر دو ديکتاتوری، شاه و رژيم آخوندی را دارند.
امروز چشم‌انداز سرنگونی رژيم و استقرار يک جمهوری آزاد و دموکراتيک در ايران بيش از هر زمان ديگری روشن است.
به ۲۵شهریور روز شروع قيام سراسری در ايران نزدیک می‌شویم. قیامی که در آن، جهان شاهد خواست قاطع مردم ايران برای سرنگونی این رژیم وحشی و استقرار يک جمهوری آزاد و دموکراتيک بود، که در آن قدرت در نهايت در اختيار مردم ايران است.
به‌رغم سرکوب گسترده و وحشيانه رژيم برای خاموش ‌کردن هرگونه مخالفتی، عزم مردم ايران برای تغيير رژيم، شکست‌ناپذير است. آن‌ها بيش از ۳۰هزار نفر را دستگير کردند و بيش از ۷۵۰معترض، عمدتاً از مردان و زنان جوان را در خيابان‌ها به شهادت رساندند.

 

در هفته‌های اخير، رژيم موج جديدی از سرکوب و دستگيری‌های ‌جمعی به‌راه انداخته است. همين هفته گذشته، جواد روحی، از دستگیر شدگان قیام که در چند ماه اخیر تحت شکنجه شدید در زندان بود، در شرايطی مشکوک جان باخت. کشتن معترضان قيام زیر شکنجه در زندان يا پس از آزادی آن‌ها يک روش رژیم شده است.

قیام ادامه دارد

رژیم به‌خاطر وحشت از قيام و چشم‌انداز سرنگونی به این کشتارها مبادرت می‌كند. به‌رغم اين سركوب وحشيانه، رژيم قادر به از بين بردن زمينه‌های قيام نخواهد بود. چرا که آن‌چه جرقه قيام سراسری را برانگيخت هم‌چنان پابرجاست. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، همراه با فقر فلج‌کننده، هم‌چنان رو به وخامت است. رژيم برای يک جامعه انفجاری كه به‌ شدت در جستجوی آزادی‌ است، هيچ راه حلی ندارد. رژیم در برابر مقاومت و ايستادگی مردم و مقاومت ايران، تلاش می‌کند با تشدید سرکوب سرنگونی‌اش را به‌تعویق بیندازد.
شبکه‌های مقاومت در داخل ايران با پيوستن تعداد فزاينده‌یی از دختران و پسران جوان به صفوف مجاهدين خلق و کانون‌های شورشی، هم‌چنان در حال گسترش است.

جایگزین دموکراتیک

رژيم تلاش می‌کرد دروغ بزرگ خود را مبنی بر اين‌که اين رژيم هيچ آلترناتيو معتبری ندارد و اپوزيسيون دموکراتيک هيچ حمايتی در داخل کشور ندارد، به دنیا بقبولاند. اما حضور و فعاليت کانون‌های شورشی و شبکه مقاومت به حدی رسيد که رژيم مجبور به تغيير موضع در اين باره شد.
امروز مقامات رژيم آشکارا به نقش تعيين‌کننده کانون‌های شورشی مجاهدين خلق در قيام اذعان می‌کنند. آن‌ها نگرانی عميق خود را در مورد افزايش جذب جوانان به هدف ما ابراز می‌کنند.
قاليباف رئيس مجلس رژیم در۲۲‌‌تير ۱۴۰۲ در جمع‌بندی قيام ۱۴۰۱گفت: «بيشترين نقش را در اجرا و ساماندهی اين حوادث مجاهدين بر عهده داشتند».
در هفته‌های اخير، رسانه‌های تحت کنترل دولت مقالات متعدد، گزارش‌های تلويزيونی و راديويی، و هم‌چنين اظهارات مقامات رسمی رژيم را منتشر کرده‌اند که همه با هدف مقابله با حمايت فزاينده از مجاهدين خلق در داخل ايران است.
علاوه بر اين، رژيم به‌طور فزاينده‌یی از به‌رسميت شناخته‌شدن بين‌المللی شورای ملی مقاومت توسط پارلمان‌های کشورهای غربی به‌عنوان يک جايگزين دموکراتيک و قابل دوام برای رژيم فعلی نگران است.

 

conference-resistance-and-uprising

بنابراين، به شدت بسیج شيطان‌سازی خود را عليه شورای ملی مقاومت و مجاهدين خلق تشديد کرده و هم‌چنين با استفاده از تروريسم، گروگان‌گيری و ساير ابزارهای مرعوب ‌کننده، تلاش می‌کند کشورهای ديگر را مجبور به محدود کردن فعاليت‌های مشروع اپوزيسيون ايران کند. تمرکز رژيم عليه اعضای مجاهدين در اشرف۳ حاکی از هراس آخوندها از نقش الهام‌بخش آن‌هاست. اما بگذاريد تاکيد کنم که هيچ چيزی نمی‌تواند مجاهدين و اشرفی‌ها را از ادامه راه‌شان برای محقق کردن يک ايران آزاد بازدارد.

ضرورت اتخاذ یک سیاست جدید

برای سالیان سیاست مماشات به بقای رژیم کمک کرد. یک سیاست جدید باید خیلی زوتر اتخاذ می‌شد. تلاش مردم ايران برای آزادی و دموکراسی تا سرنگونی اين رژيم وحشی ادامه خواهد يافت. جنايات رژيم تلاش مردم ما را برای نيل به آزادی متوقف نخواهد کرد، بلکه مردم و مقاومت ايران را مصمم‌تر می‌کند كه بهای یک ایران آزاد و دموکراتیک و متكی به رای مردم را بپردازند. حمايت مستمر شما در اين دوران سخت ارزشمند است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]