آذر-۲۲ ۱۳۸۸

هیاهوی رژیم ولایت‌فقیه بر سر پاره کردن عکس خمینی دجال

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

هیاهوی رژیم ولایت‌فقیه بر سر پاره کردن عکس خمینی دجال

همین جنجال رقت انگیز خود از نشانه‌های از پاافتادگی و پایان کار رژیم است. به طوری که خامنه‌ای حتی نتوانست باندهای رژیم را بر سر آن هم‌صدا و همراه کند و جز بخشی از امام جمعه‌ها و آخوندها و طلبه‌های تحت استخدام سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات کسی را نتوانست به خیابان بیاورد.

هم‌چنان که نمایش‌ها و دعاوی ضداستکباری و ضدصهیونیستی یا مستضعف‌پناهی و فریبکاری مذهبی خامنه ای هم که امروز هدف شعارهای کوبنده مردم به‌پاخاسته ایران و منفورترین دیکتاتورعالم است، تماما شکست خورده و به ضد خود تبدیل شده است. طلسم ولایت درهم شکسته و خامنه ای با عربده‌کشی خیابانی یا تنور‌ه کشیدن‌های رادیوتلویزیونی و عمامه زمین زدن و جیغ و دادن کردن، نمی‌تواند فضای سیاسی و اجتماعی کشور را بیش از این مختنق کند.

در عین حال، فریادهای دردآلود باند خامنه‌ای قابل فهم است. زیر قیام‌کنندگان مهم‌ترین مظهر نظام ولایت‌فقیه را لگدکوب کرده و خواست قطعی جامعه ایران برای به زیر کشیدن تمامیت نظام ولایت‌فقیه را ابراز کرده‌اند.
چنان که خامنه‌ای امروز گفت: « به امام اهانت بشود، به عکس امام اهانت بشود، این کار کمی نیست، کار کوچکی نیست، دشمنان از این کار خیلی خوشحال شدند، فقط خوشحالی نیست تحلیل هم می‌کنند، و بر اساس آن تحلیل تصمیم می‌گیرند»
خانم مریم رجوی افزود: بله آن‌چه جوانان شجاع ایران در قیام شانزده آذر کردند، کار کمی نبود. بنیانگذار این رژیم ضدبشری،هیولای شقاوت و خونریزی که حکم قتل‌عام سی هزار مجاهد و انقلابی را در سال ۶۷ صادر کرد، کسی که در سالذهای ۶۰ و ۶۱ گاه روزانه چند صد زندانی سیاسی را اعدام می‌کرد، و کسی که کردستان را به خاک و خون کشید و یک جنگ ضدمیهنی هشت ساله را به مردم ایران و عراق تحمیل کرد، اکنون آماج خشم و بیزاری قیام کنندگان است. این کار کمی نیست.

خانم رجوی خاطرنشان کرد که رژیم ولایت‌فقیه در تنگنای قیام سراسری مردم ایران اشتباه بزرگی مرتکب شد که به دست خود لگدمال شدن عکس خمینی توسط دانشجویان را وسیعاً منعکس کرد. امروز رئیس مجلس ارتجاع با گفتن این که « آن صحنه موهن که در تلویزیون منعکس گردید مربوط به دانشجویان نمی شود» کوشید این اشتباه را رفع و رجوع کند. اما آب رفته به جوی بر نمی‌گردد.
اکنون رژیم ولایت‌فقیه تلاش می‌کند هم باند مغلوب را بکوبد و به کرنش و تمکین بکشاند و هم با انواع ترفندهای جنگ روانی و تبلیغی مردم را از سرکوب‌گری‌های هرچه بیشتر بترساند.

اما واقعیت این است که این رژیم در شش ماه گذشته حداکثر توانایی و ظرفیت خود برای سرکوب را به کار گرفته و دیگر چیزی در آستین ندارد. به‌علاوه بنا به گزارش‌های متعدد، نیروی بسیج و سپاه پاسداران بر اثر آماده‌باش‌های مستمر و زیر فشار خشم و بیزاری عمومی به شدت فرسوده و ناتوان شده‌اند و اکنون جلوگیری از انفعال و ریزش آن‌ها به مسأله مبرمی برای رژیم تبدیل شده است.
از این نظر نیز جنگ روانی و گرد وخاک‌های این رژیم پوسیده کاری از پیش نخواهد برد و نمی‌تواند قیام توفنده مردم ایران را از ادامه و گسترش بازدارد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]