فروردین-۱۵ ۱۴۰۰

قیام بازنشستگان در ۲۳شهر میهن با شعار تحریم نمایش انتخابات

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

قیام بازنشستگان در ۲۳شهر میهن با شعار تحریم نمایش انتخابات

اعتراض‌ها و قیام بازنشستگان شریف میهنمان که امروز بار دیگر در سراسر ایران، با شعارهای تحریم نمایش دروغین و قلابی انتخابات فرمایشی بالا گرفت، فریاد اعتراض عموم مردم ایران برای احقاق حقوق به یغما رفته مردم توسط رژیم غاصب و فاسد آخوندها‌ست.
رژیمی که دارایی‌ها و ثروت ملی و ثمره رنج و کار زحمتکشان ایران را در چپاول‌های حکومتی و در تنور جنگ افروزی و برنامه‌های اتمی و موشکی و تروریسم و سرکوب داخلی فقط برای بقای حکومت آخوندی ضایع می‌کند.
حق با معترضین و قیام‌کنندگان است که به درستی می‌خروشند:
ما دیگر رأی نمی‌دهیم زیرا عدالتی ندیدیم و فقط دروغ شنیدیم.
آن‌ها که به ولی فقیه و مجلس و دولتش می‌گویند فریب ملت بس است.
آن‌ها که بدون ترس از تهدید و سرکوب تنها راه رهایی از سفره‌های خالی را خیزش و فریاد درخیابان یافته‌اند.
عموم هموطنان به‌ویژه جوانان غیور میهن را به همراهی و همبستگی و حمایت از خواست‌های برحق بازنشستگان دعوت می‌کنم.
تا دیکتاتوری آخوندی بر سر کار است، بیکاری و تورم و فساد و بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می‌شود.
رأی ما سرنگونی است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]