بهمن-۱۸ ۱۴۰۲

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت مجاهد قهرمان مرتضی قره اوغلانی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت مجاهد قهرمان مرتضی قره اوغلانی

به مجاهد صدیق مرتضی قره اوغلانی که بعد از ۴۴سال پیکار آزادی برای رهایی خلق و میهن محبوبش از چنگال استبداد دینی، رستگار و جاودانه شد؛ درود!
خوشا به سعادتش که از شکنجه‌گاه‌های خمینی ضدبشر تا میدان‌های نبرد آزادیبخش و کارزارهای پایداری در اشرف و لیبرتی، در همه ميدان‌های رزم و آزمون انقلابی، باصدق و فدا، سرفراز شد.
باتسلیت به همرزمان و بستگان مجاهد صدیق مرتضی قره اوغلانی، یقین دارم که یارانش با نبرد صدبرابر برای آزادی میهن، جای خالی او را پر می‌کنند.
جنگاوری این قهرمان مجاهد خلق امروز الگو و راهنمای جوانان شورشگری است که در شهر زادگاهش ارومیه برای آزادی ایران از چنگال رژیم جلادان به پا می‌خیزند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]