آبان-۰۱ ۱۴۰۱

انتشار اسامی ۱۹ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

انتشار اسامی ۱۹ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

تاکنون اسامی ۲۶۰ شهید قیام از سوی مجاهدین منتشر شده که ۱۱۶تن، از شهیدان سرفراز زاهدان هستند

سازمان مجاهدین خلق ایران ظهر امروز اول آبان، اسامی ۱۹ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را منتشر کرد. به این ترتیب تاکنون اسامی ۲۶۰ تن از شهیدان سرفراز قیام اعلام شده است.

خانم مریم رجوی گفت: شهدای سرفراز قیام، ستارگان درخشان آسمان و تاریخ ایران و فدیه‌های ایران زمین برای آزادی و حاکمیت مردم هستند و پایان دوران سیاه فاشیسم دینی را نوید می‌دهند. پرونده خونریزی‌های این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد احاله شود و سردمداران آن به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی و به‌خاطر جنایاتی که همه روزه علیه مردم ایران مرتکب می‌شوند باید مورد محاکمه قرار گیرند. کشتار کودکان، کشتار مردم زاهدان و کشتار در اوین سه مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول آبان ۱۴۰۱ (۲۳ اکتبر۲۰۲۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]