اسفند-۰۶ ۱۳۹۶

ديدار نمايندگان ارشد كنگره آمريكا با مریم رجوی

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

ديدار نمايندگان ارشد كنگره آمريكا با مریم رجوی

روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ (۲۴ فوریه۲۰۱۸) هیأتی از مجلس نمایندگان آمریكا، با مریم رجوی، در محل اقامت وی در اور سور اواز، دیدار و درباره قیام سراسری مردم ایران و نتایج این قیام و گزینش‌های جامعه بین‌المللی در برابر آن گفتگو كردند.
در این دیدار آقایان دینا روهراباكر، نماینده از ایالت كالیفرنیا و رئیس زیركمیته اروپا، اروپا-آسیا و تهدیدات ظهور‌یابنده؛ و قاضی تد پو، نماینده از ایالت تگزاس و رئیس زیركمیته ضد تروریسم، منع گسترش تسلیحات اتمی و تجارت؛ دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران را به‌خاطر سركوب وحشیانه تظاهركنندگان قویاَ محكوم کردند. آن‌ها تأكید نمودند که جامعه بین‌المللی باید به سكوت و بی‌عملی خود در قبال جنایت‌های این رژیم قرون وسطایی، خاتمه دهند. آن‌ها هم‌چنین به دولت آمریكا فراخوان دادند كه تحریم‌های همه‌جانبه به‌ویژه تحریم‌های مالی و بانکی را علیه مقام‌ها و نهادهای حكومت آخوندی به‌خصوص آن‌ها كه درگیر سركوب مردم هستند، اعمال نماید، ترتیباتی را برای مقابله مردم ایران با سرکوب اینترنتی و دسترسی آزادانه آنان به وسایل ارتباطی اتخاذ کند و سپاه پاسداران و شبه نظامیان مزدورش را وادار کند که از کشورهای منطقه خارج شوند.
مریم رجوی با تأكید بر اینكه قیام سراسری دیماه، یك سرفصل در مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموكراسی است، گفت: شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و روحانی؛ و اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا؛ بیانگر خواست عمومی برای سرنگونی این رژیم است و این قیام تا سرنگونی حکومت آخوندی ادامه خواهد یافت، زیرا عوامل بنیادینی كه منجر به این قیام شد، نه تنها حل نمی‌شود بلكه هر روز افزایش می‌یابد.
مریم رجوی افزود: تا رژیم آخوندی بر سر كار است بحران‌های اقتصادی، فساد گسترده حكومتی، فقر و تورم و بیكاری فزاینده و سركوب و خفقان فزاینده و بسیاری از مشكلات اجتماعی و سیاسی نه‌تنها حل نمی‌شود، بلكه شدت می‌یابد.
با قیام مردم ایران، رژیم آخوندی وارد مرحله پایانی خود شده است و هر‌گونه سرمایه‌گذاری بر روی آن محكوم به شكست است. زمان آن فرارسیده كه جامعه جهانی در طرف مردم ایران و نه رژیم آخوندی بایستد.
مریم رجوی هم‌چنین از جامعه بین‌المللی خواست که روی حکومت آخوندی برای آزادی هرچه سریعتر معترضان دستگیرشده، فشار اعمال کنند.
نماینده روهرا باكر گفت: «ضرورت دارد که دولت ایالات متحده این واقعیت را به‌رسمیت بشناسد که مردم ایران رژیم ملایان فاسد و سرکوبگر را نفی می‌کنند. ما در کنگره و دولت آمریکا باید روشن کنیم که در طرف مردم ایران هستیم و نه متحدان افراط‌گرا و فاسدشان که مردم ایران را سرکوب می‌کنند».
قاضی تدپو گفت: جامعه جهانی باید مقام‌های رژیم را به‌خاطر جنایت‌های آنان مورد حسابرسی قرار دهد و به مردم ایران در مبارزه مقدسشان برای نیل به آزادی و دموكراسی یاری رساند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]