مرداد-۰۳ ۱۳۸۷

سخنان در جمع ایرانیان آزاده مقیم ایتالیا

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

سخنان در جمع ایرانیان آزاده مقیم ایتالیا

درود برشما که با تظاهرات و آکسیون‌های پرشورتان صدای مردم اسیر و سرکوب شده در داخل ایران و صدای مقاومت برای آزادی را در همه‌جا فریاد می کنید.
بسیار خوشحالم که در این‌جا، شما را می‌بینیم. در این جا، در دفتر شورای ملی مقاومت در رم که ربع قرن است فعالیت پر باری را ادامه داده است. این مکان، جای کسانی است مثل نقدی شهید نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا که شما می‌دانید چه انسان والایی بود. و هم‌چنین شهیدان دیگری که درطول این سال‌ها در این جا فعالیت کرده اند. درود برهمه آن‌ها.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در ادامه سخنانش گفت: در این چند سال به خصوص پنج شش سال گذشته، مقاطعی بود که دشمن ادعا می‌کرد دیگر این مقاومت به پایان کار خودش رسیده و آینده‌یی برای آن متصور نیست. ولی حالا به حرف‌های پارلمانترها و سیاستمداران و رسانه‌ها در همین چند روز نگاه کنید که اذعان می‌کنند که خط‌ مشی این مقاومت درست بود و پایداریش را تحسین می‌کنند و اذعان می‌کنند که این مقاومت آلترناتیو واقعی رژیم آخوندی و تنها راه حل است.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در دیدار از دفترنمایندگی شورا در ایتالیا فهرست ۲۰هزارتن از شهیدان مجاهد خلق و هم‌چنین یک هدیه سمبلک از دروازه ورودی شهر اشرف را به این دفتر هدیه کرد.

درجریان دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت از دفترنمایندگی شورا آقای رضا اولیا مجسمه‌ساز و نقاش عضو شورای ملی مقاومت یک اثر نفیس خود را که تصویر کبوترصلح روی سرامیک بود به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت هدیه کرد.

خانم رجوی درخاتمه سخنانش خطاب به هموطنان گفت:
خسته نباشید. درود برشما . درود برتلاش‌ها وعزم جزم شما برای آزادی ایران، شما با تکیه بر تجربه‌های زیادی که دارید، حتماً می‌توانید به بهترین صورت برای مقاومت‌تان و برای اشرف و برای مردم‌تان تلاش کنید و مطمئنم که در آینده نزدیک دستاوردها و موفقیت‌هایتان صدبار بیشتر خواهد شد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]