مهر-۰۱ ۱۳۹۷

اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران در سراسر كشور

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران در سراسر كشور

این اعتصاب در حالی شكل گرفت که کارگزاران رژیم به شیوه‌های مختلف و با تهدید و تطمیع تلاش كردند كه از شكل‌گیری آن جلوگیری كنند. آن‌ها هم‌چنین با دادن وعده‌های فریبکارانه در صدد شکستن این اعتصاب هستند. تلاش‌های رژیم برای بارگیری توسط مزدوران، نیز به شکست كشیده شد. رانندگان در برخی شهرها برای خنثی کردن توطئه‌ها و تهدیدهای رژیم در شب برای کنترل جاده‌ها پست‌های نگهبانی برقرار کرده‌اند.
مریم رجوی با درود به رانندگان شریف اعتصابی در سراسر ایران گفت رژیم آخوندی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به درخواست‌های برحق آنان پاسخ دهند. تحقق این خواست‌ها تنها با آزادی و حاكمیت مردم امكان‌پذیر است. وی عموم مردم به‌ویژه جوانان را به حمایت از اعتصاب کنندگان فرا خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول مهر ۱۳۹۷ (۲۳سپتامبر ۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]