• صفحه اول / رخدادها / دیدار از مجسمه گونار سونستبی، قهرمان مقاومت ضد فاشیستی نروژ
اسفند-۰۸ ۱۳۹۲

دیدار از مجسمه گونار سونستبی، قهرمان مقاومت ضد فاشیستی نروژ

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

دیدار از مجسمه گونار سونستبی، قهرمان مقاومت ضد فاشیستی نروژ

مجسمه گونار و دوچرخه‌اش در این مكان، همان لحظه‌یی را تجسم می‌بخشد كه گونار برای نخستین بار مقاومت را انتخاب كرد. لحظه‌یی كه او در همین خیابان از دوچرخه‌اش پیاده شد تا عبور گردانی از ارتش اشغالگر هیتلر را كه در روز تعیین فرمانده و حاكم نظامی هیتلر، برای نمایش قدرت به سوی مجلس نروژ رژه می‌رفت، مشاهده كند.
گونار در همین لحظه با خودش گفت: «من می‌میرم ولی این را تحمل نخواهم كرد» و از همانجا با دوچرخه‌اش نزد رفقای خود رفت و نخستین هسته مقاومت ضدفاشیستی را بنیان گذاشت.

مریم رجوی در سخنرانی خود در گردهمایی جوامع ایرانیان، با یادآوری دیدار خود با این قهرمان بزرگ نروژ گفت:
در سفری كه چهار سال پیش به اسلو داشتم، با زنده یاد گونار سونستبی قهرمان ملی مقاومت نروژ علیه نازی‌ها دیدار كردم در همان دیدار، او از مقاومت مجاهدان آزادی تجلیل كرد و به من گفت مقاومت ایران همان كاری را كرده است كه نیروهای مقاومت نروژ در جنگ جهانی دوم با انفجار نیروگاه آب سنگین آلمان نازی انجام دادند.
یاد گونار قهرمان گرامی باد كه به راستی تجسم وجدان بیدار نروژ و سمبل مقاومت مردم این كشور و تمام اروپا بود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]