اسفند-۰۵ ۱۳۹۲

مریم رجوی در اجلاس مشترك كمیسیون‌های خارجه نروژ

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مریم رجوی در اجلاس مشترك كمیسیون‌های خارجه نروژ

آقای نورهایم كه ریاست این اجلاس را به‌عهده داشت در هنگام ورود مریم رجوی به پارلمان از وی استقبال كرد.
در این اجلاس،خانم ماریت نیباك معاون رئیس پارلمان نروژ، معاون اول كمیسیون خارجی و رهبر حزب لیبرال و شمار زیادی از اعضای كمیسیون‌ها شركت داشتند.
مریم رجوی در سخنان خود با تشریح اوضاع ایران، بحران‌های بیعلاج رژیم و ضرورت تغییر بنیادین گفت: تحولات شش ماه گذشته و بیلان ریاست جمهوری روحانی در زمینه اعدام و سركوب و تبعیض و هم‌چنین مشاركت فعال در نسل‌كشی در سوریه و عراق بار دیگر ثابت كرد كه انتظار هرگونه رفرم در این رژیم بیهوده است.
حكومت مطلقه فقیه در تضاد عمیق و ماهوی با دمكراسی و ارزش‌های دمكراتیك است و هرگونه انعطاف در این زمینه به معنای پایان این رژیم است و خاطرنشان كرد كه تنها راه حل برای ایران تغییر بنیادین توسط مردم و مقاومت ایران است و این تغییر در دسترس است.

مریم رجوی در‌باره هراس بی پایان و توطئه‌ها و جنایات رژیم آخوندی علیه مجاهدان اشرفی تأكید كرد كه ملل متحد باید این پرونده را برای تحقیقات به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع دهد.
و آمریكا و سازمان ملل متحد براساس تعهدات قانونی خود باید به اقدامات عاجل برای تأمین الزامات امنیتی در لیبرتی و استقرار دائمی ناظران بین المللی به همراه یك تیم كلاه آبی تا زمانیكه ساكنان در آنجا هستند مبادرت كنند.
در این اجلاس نایب اول رئیس پارلمان خانم نیباك ضمن تشكر از مریم رجوی گفت: ما در مورد موضوع اشرفی‌ها و لیبرتی در پارلمان نروژ با یك اتفاق نظر كم نظیر در میان همه احزاب سیاسی مواجهیم. همه معتقدند كه باید برای حفاظت لیبرتی و جلوگیری از تكرار جنایات صورت گرفته، اقدامات سریع به عمل آید.
معاون اول كمیسیون خارجه نیز ضمن تأیید ارزیابی خانم نیباك از موضع پارلمان نروژ گفت: وزیر خارجه نیز از این وضعیت مطلع و نسبت به آن حساس است.
در این اجلاس، مریم رجوی به سوالات نمایندگان پاسخ گفت و در پایان یك نشان اشرف و مقاومت ایران به كمسیون خارجه نروژ اهدا كرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]