اسفند-۲۵ ۱۳۸۹

چهارشنبه سوری، قیامی دیگر علیه فاشیسم مذهبی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

چهارشنبه سوری، قیامی دیگر علیه فاشیسم مذهبی

جشن ملی چهارشنبه سوری، با عزم و همت قیام آفرینان شجاع ایران، به نماد دیگری از تجلی اراده پرقدرت مردم ایران برای نیل به آزادی تبدیل شد.
به‌رغم تمامی تمهیدات خامنه‌ای و بسیج سرکوبگرانه و همه جانبه تمامی نهادهای حکومتی، کاوه‌های اشرف نشان ایران در «جشن آتش» قیامی دیگر برپا کردند. در بیش از ۵۰نقطه تهران و در بسیاری دیگر از نقاط ایران، شعله‌های سرکش قیام و آزادی، ظلمت سرکوب را شکافت، عوامل مزدور و مظاهر حاکمیت ظلم و ستم را درهم کوبید، تصاویر منحوس ضحاک زمان را از هم درید و به دشمن و مزدوران سراسیمه‌اش نشان داد که توفان قیام‌ها سر بازایستادن ندارد.

خیزش‌های آتشین چهارشنبه سوری که با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»،«مرگ بر دیکتاتور»، آسمان تهران و دیگر شهرهای میهن را ستاره باران کرد، این پیام روشن را به همراه داشت که:
ایران زمین با پرچم‌های برافراشته «قیام تا پیروزی» به استقبال نوروز بهار می‌رود.
– ضحاک خون آشام زمان در برابر عزم اشرف نشان کاوه ها، راهی جز شکست ندارد.
– بهاران خرم آزادی و حاکمیت و سعادت مردم ایران، بی تردید، فرا می‌رسد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]