بهمن-۲۵ ۱۳۸۹

پیام به مردم و جوانان به پاخاسته میهن

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به مردم و جوانان به پاخاسته میهن

درود به مردم وجوانان به پاخاسته میهن
دیکتاتوری آخوندها دربرابر توفان قیام و آزادی راه گریزی ندارد

به هموطنان به پاخاسته به‌ویژه به زنان و جوانان اشرف‌نشان ایران که فریادهای درگلوخفه شده علیه دیکتاتوری را هم‌صدا با ملت‌های به پاخاسته در مصروتونس وعراق ودیگر کشورهای منطقه فریاد می کنند، درود می‌فرستم.
امروز اراده زنان و جوانان و دانشجویان، تدابیر سرکوبگرانه رژیم آخوندی و وحشی گری گله های پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و نیرو انتظامی و اطلاعاتی را در هم شکست و با پس زدن یورش نیروهای سرکوبگر و بی‌توجه به شلیک مستمر گازهای اشک آور و ضربات چماق و باتون به تظاهرات و حرکت اعتراضی خود از شرق تا غرب و از شمال و جنوب به سمت میدان انقلاب و میدان آزادی ادامه دادند.
شهرهای د‌یگر از جمله اصفهان و شیراز و کرمان و سمنان و گرمسار همه جا شاهد اعتراض‌های دلیرانه جوانان و دانشجویان و مردم به جان آمده بود. خروش پرطنین شعارهای« الله اکبر » و «مرگ بر دیکتاتور» درتظاهرات شبانه تهران که شب گذشته ولایت سفیانی خامنه‌ای را لرزند، و شعارهای مرگ بردیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای که امروز به‌رغم بسیج سرکوبگرانه رژیم، در خیابان‌های مرکزی تهران و دیگر شهرهای ایران طنین افکن شد، بیانگر خواست عموم مردم ایران و خیز‌ش‌های آرام ناپذیر آن‌ها برای به زیر کشیدن فاشیسم مذهبی و برقراری آزادی و دمکراسی است.
اقدام‌های جنون‌آسای خامنه‌ای ازجمله اعدام‌های گسترده، تشدید شکنجه زندانیان سیاسی، پناه بردن به تروریزم ماهواره‌یی، اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی و بستن ایستگاه‌های مترو در برابر اراده قاطع مردم ایران و بهارقیام و آزادی در سراسر منطقه راه به جایی نمی‌برد و فقط ضعف وهراس بنیادین این رژیم را به نمایش می‌گذارد.
دیکتاتوری آخوندها از خروش توفنده بهمن ماه و قیام آزادی‌خواهانه مردم ایران و از توفان خیزش‌ها درمنطقه گریزی ندارد.
ولی فقیه ارتجاع بیهوده می‌کوشید که دیکتاتوری فاسد آخوندی را الگوی انقلاب آزادی‌خوانه مردم مصر معرفی کند، ولی حالا درچند صدمتری بیت‌العنکبوت خودش دوباره قیام‌کنندگان زمین را زیر پای رژیم به لرزه درآورده‌اند و به ملت‌های سراسر منطقه پیام می‌‌دهند که فاشیسم زیرپرده دین، الگویی است که فقط باید آن را لعن و نفرین و سرنگون کرد.

جامعه جهانی را به همبستگی با خیزش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران فرا می‌خوانم و به دولت‌هایی که در پی مماشات و معامله با آخوندها هستند خاطرنشان می‌کنم که این سیاست‌های عقب‌مانده و امتیاز دادن به رژیم نامشروع آخوندها را به کلی کنار بگذارند و درکنار مردم و مقاومت آن‌ها برای آزادی قرار گیرند. معامله و مراوده با این رژیم نه تنها نامشروع و علیه ارزشهای حقوق‌بشری و دمکراتیک است است، بلکه این معاملات از این پس جز خسران اقتصادی و سیاسی و برانگیختن نفرت و انزجار مردم ایران حاصلی نخواهد داشت.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]