انتخاب زبان: English | العربية | Français

لغو حکم اعدام


در ایران، نقض حقوق بشر تمام مردم ايران را هدف قرار داده است؛ از مدافعان حقوق بشر تا زنان و جوانان و معلمان ...
راستی چرا زندانيان‌سياسی در ايران، زجركش يا حلق‌آويز می‌شوند و جهان خاموش است؟ چرا نوجوانان در ايران اعدام می‌شوند و جهان نسبت به آن ساكت است؟ و چرا اين استبداد وحشی تحت فشار قرار نمی‌گيرد كه دست كم اسامی اعدام‌شدگان را به طور كامل منتشر كند؟
امروز در در زندان‌های سراسر كشور، تعداد زيادی از هموطنان بی‌دفاع ما مخفيانه اعدام می‌شوند. و چند هزار نفر زير حكم اعدام‌ قرار دارند. به مادران و پدرانشان فكر كنيم و به همسران‌ و بچه‌هايشان كه روز و شب در چه اضطرابی زندگی می‌كنند. به زنانی فكر كنيم كه برای پرداخت ديه و نجات همسرانشان از اعدام، كليه‌های خود را می‌فروشند....
روحانی صريحاً گفته است كه این اعدام‌ها «یا بر اساس قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده … و ما مجری هستیم». آخوندهای حاكم هر اختلافی كه با هم داشته باشند، درباره اعدام و سركوب اشتراك نظر دارند. آن‌ها برای حفظ رژيمشان از اعدام‌ها سود می‌برند....
از سه دهه پيش، ده‌ها هزار نفر بر اساس اتهام‌های ناحق و باطل و اكثراً بدون گذراندن هرگونه روند قضايی فقط به خاطر مخالفت با رژيم اعدام شده‌‌اند. در قانون جزای اين رژيم، هركس صرفاً به خاطر عضويت يا هواداری مجاهدين يا هم‌پيمانی با آن‌ها محارب شناخته شده و حكم محارب اعدام است. كم نيستند كسانی كه فقط به دليل داشتن عقيده مخالف اعدام شده‌اند. و چه بسيار جوانانی كه به‌خاطر اعتراض به ستم ملی اعدام شده‌اند. حال آن كه نه از نظر اسلام و نه در حقوق بين‌المللی، مبارزه برای تغيير رژيم جرم نيست بلكه حق اساسی ملت ماست....
آخوندها هم‌چنین، عده قابل توجهی از جوانان ايران را به اتهام قاچاق مواد مخدر حلق‌آويز می‌كنند. در حالی كه اين اعدام‌ها، نقض معاهده بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است...
دبيركل ملل‌متحد اعلام كرده است: جرائم مربوط به مواد مخدر در ايران در حد نصاب مجازات اعدام نيست. كميته حقوق‌بشر و كميسر عالی حقوق‌بشر اين اعدام‌ها را رد می‌كنند. گزارشگر ويژه اعدام های فرا قضايی و دفتر مواد مخدر و جنايت در ملل متحد هم گفته‌اند اين اتها‌م‌ها مستحق اعدام نيست.
یک بهانه دیگر آخوندها در مورد اعدام‌ها اجرای احكام اسلام است. حال آن‌كه قانون قرون‌وسطايی قصاص كه آخوندها شمار زيادی از هموطنان ما را به بهانه آن اعدام می‌كنند، با پيام عفو و رحمت اسلام در تعارض است. ديناميسم اسلام و قرآن اين احكام ضدانسانی را رد می‌كند، بنابراين هم اسلام بهانه است هم مبارزه با مواد مخدر.
هدف آخوندها تنها و تنها ارعاب جامعه و خفه‌كردن اعتراضات اجتماعی است.
آن‌ها آدمكشی را به‌صورت يك امر عادی و روزمره درآورده‌اند. آن‌ها با حلق‌آويز‌های خيابانی در برابر چشم اعضای خانواده و حتی در برابر كودكان، قلب و ذهن و ضمير آ‌ن‌ها را درهم می‌كوبند. اعدام، شكنجه، سنگسار، دست و پا بريدن و چشم درآوردن در اين رژيم، نهادينه شده و جامه قانون پوشيده است.
حيات و حاكميت اين رژيم در گروی اعدام‌هاست زيرا اگر اعدام‌ نباشد، ديگر چه چيزی جلودار انفجار خشم عمومی و اجتماعات جوشان توده‌های مردم است؟
اگر اعدام‌ها نباشد آخوندها با چه اهرمی می‌توانند تمام آزادی‌های مردم را سلب كنند و سركوب و ارعاب و محدوديت را تا خصوصی ‌ترين زوايای زندگی مردم گسترش دهند؟ اگر اعدا‌م‌ها نباشد آخوندها چگونه می‌توانند هر روز قيمت‌ها را چند برابر كنند، و هر روز درآمد و ثروت مردم را برای جنگ درمنطقه يا غارت و زندگی فوق اشرافی خود به باد بدهند؟ ...

دولت‌های غرب به نحوی كه گويی اين فاجعه صرفاً يك امر داخلی ايران است، روابط سياسی و تجاری خود را با فاشيسم دينی گسترش می‌دهند. حال آن‌كه همين روابط، بدترين نوع مداخله در امور ايران البته به سود آخوندهاست. ناديده‌گرفتن حقوق بشر و آزادی مردم ايران، مبنای شكست سياست غرب، نه فقط در قبال ايران، بلكه در قبال كل منطقه است.
در توافق اتمی، عاملی كه می‌توانست آخوندها را به عقب‌نشينی كامل مجبور كند، مشروط كردن هر توافقی به حقوق‌بشر مردم ايران بود. وقتی كه آخوندها در اعدام‌ فرزندان مردم ايران دست باز پيدا می‌كنند، تهديدات خود عليه منطقه و جهان را هم افزايش می دهند.
بنابراين به دولت های غرب می‌گوييم: روابط با اين رژيم را به توقف اعدام‌ها‌ مشروط كنيد.
رژيم آخوندها را برای آزادی زندانيان‌سياسی تحت فشار بگذاريد.
پرونده نسل‌كشی اين رژيم در سال 67 را برای محاكمه جنايتكاران عليه بشريت به دادگاه بين‌المللی جنايی ارجاع دهيد.
مقاومت مردم‌ايران برای آزادی را محترم بشماريد.
در مورد هدف اصلی كشتار و قتل‌عام در سال‌های اخير يعنی مجاهدين ليبرتی، به تعهدات خود برای حفاظت آن‌ها عمل كنيد....

طرح ما برای آينده، يك ايران بدون اعدام است. مقاومت‌ايران از سا‌ل‌ها پيش اعلام كرده كه خواهان لغو حكم اعدام و پايان شكنجه و هرگونه نقض حقوق در ايران است.
طرح ما احيای دوستی و مدارا و بردباری است. طرح ما برای آينده، برچيدن احكام شريعت آخوندی است. ما قانون جزای ضدبشری و ساير قوانين ناقض حقوق‌بشر در اين رژيم را رد می‌كنيم. ما مقررات قصاص را ضدانسانی می‌دانيم.
ما از قانونی دفاع می‌كنيم كه برپايه گذشت و شفقت و انسانيت است.
مسعود رجوی، رهبر مقاومت، در نبردهای ارتش آزاديبخش ملی ايران، هزاران تن از عوامل دستگير شده خمينی را كه بسياری از آن ها مرتكب قتل مجاهدين شده بودند، بدون كمترين نقض حقوق‌انسانی‌شان، آزاد كرد. اين سنت ديرينه مقاومت مردم ايران است.

طرح ما برای آينده ايران، پی ريزی يك قضاييه مستقل است.
طرح ما دفاع از ارزش‌های دموكراتيك و آزادی، برابری و حريم زندگی خصوصی آحاد مردم است. طرحی كه در آن هيچ‌كس خودسرانه دستگير نمی‌شود، شكنجه ممنوع است. از هيچ متهمی حق دفاع و داشتن وكيل سلب نمی‌شود، اصل برائت محترم شمرده می شود و هيچ كس و به‌خصوص هيچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نيست.

طرح ما برای آينده ايران اين است كه هيچ كس به‌خاطر اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين يا به‌خاطر دست برداشتن از آن، آزادی و حقوق‌ و جان خود را از دست ندهد.
طرح ما اين است كه در پناه قانون، تمام جامعه از امنيت حقيقی برخوردار باشد. و همه در برابر قانون مساوی باشند.
ما در پی نظم تازه‌يی هستيم بر اساس آزادی، دموكراسی و برابری.
ما انتخاب كرده‌ايم كه بايستيم و نبرد كنيم. تا مردم‌مان به آزادی و خوشبختی برسند.
تا ديگر هيچ نوجوان زير هجده‌سالی در زندان، برای رسيدن به سن قانونی اعدام، در دالان مرگ منتظر نباشد و هيچ مادری در ماتم فرزند اعدام‌شده‌اش اشك نريزد.
انگيزه ما برای مقاومت تا پيروزی، كينه و انتقام نيست. انگيزه ما عشق به آزادی و انسانيت است.
اين فلسفه پايداری ماست.
کنفرانس به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام در پاریس (۲۰مهر۱۳۹۴- ۱۰اکتبر۲۰۱۵)

https://www.maryam-rajavi.com/item/maryam-rajavi-ncri-democratic-alternative-solution-future-iran

برچسب ها: Iran

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت