اردیبهشت-۱۲ ۱۳۸۹

درود بر کارگران و زحمتکشان مقاوم ایران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درود بر کارگران و زحمتکشان مقاوم ایران

با تقدیر از همبستگی و قیام کارگران، معلمان، دانشجویان و همه جوانان به‌پاخاسته و اشرف نشان ایران که در روز جهانی کارگر علیه دیکتاتوری آخوندی بپاخاستند.
شعله‌های قیام و تظاهرات و اعتراضات ضد حکومتی با « شعارهای مرگ به خامنه‌ای – مرگ بردیکتاتور»، تمهیدات سرکربگرانه حکومت آخوندی را برای ممانعت از هرگونه تظاهرات در روز جهانی کارگر را درهم شکست و فریاد آزادی‌خواهی وایستادگی کارگران و زحمت‌کشان ایران برای احقاق حقوق به یغما رفته شان، در نقاط مختلف تهران بزرگ و در دیگر شهرهای میهن طنین افکند.

دیکتاتوری هراسان آخوندها در سلسله اقدام‌های فشرده خود برای پیشگیری یا مقابله با خیزشهای اعتراضی روزجهانی کارگر، بیشترین تمهیدات و طرح‌ها و حداکثر نیروی سرکوبگر خود را به میدان آورده بود.
برای تشدید کنترل و خفه کردن هرگونه صدای اعتراض، حکومت آخوندی بساط تظاهرات فرمایشی ونمایشی سالانه اش درخیابانها را به کلی برچیده بود. درعوض، تنها در تهران دست کم پانزده هزار مأمور از نیروی انتظامی، یگان‌های ضد شورش، نیروهای بسیج سپاه ضد محمد و سازمان بسیج و مزدوران لباس شخصی و اطلاعاتی را به کار گرفت.
اما تظاهرات و طنین شعارهای قیام سراسری در روزجهانی کارگر، هم در نقاط مختلف تهران و هم دردیگرشهرهای ایران، باردیگرنشان داد که نه سرکوب وحشیانه ولی فقیه ارتجاع و باند غالب حکومت ونه نغمه‌های سازش و تسلیم طلبی، هرگز نمی تواند اوضاع را به گذشته برگرداند و طلسم درهم شکسته ولایت منفور و چپاولگر را ترمیم کند.

کارگران و زحمت‌کشان به پاخاسته ایران، باخروش« هرروز روزکارگره ـ خامنه‌ای ستمگره» نشان دادند که مردم ایران به‌ویژه محرومان و ستم‌دیدگان برای به زیرکشیدن رژیم جبار و چپاولگر ولایت‌فقیه عزم جزم دارند و تا نیل به آزادی وحاکمیت مردم، ازپا نمی‌نشینند. جامعه ایران با تمام اقشار و طبقات خود درجبهه فراگیر همبستگی ملی برای به زیرکشیدن استبداد خونریز مذهبی قیام کرده است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]