مهر-۰۹ ۱۴۰۱

درود بر زاهدان خون‌چکان

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درود بر زاهدان خون‌چکان

زاهدان غرقه به‌خون شد. قلب‌ها در سراسر کشور از خشم آکنده شد. اراده قیام و سرنگونی صدبار بیشتر صیقل‌ خورد و هیولای سفاک ولایت ‌فقیه میخ دیگری بر تابوت خود کوبید.
حالا، ایران، هم از صدها شهید و مجروح بلوچ خونین‌جگر است، هم از شجاعت و بی‌باکی دلیران بلوچستان غرق افتخار. خیزش سرخ‌فام زاهدان چنان‌که مسعود رجوی گفت: «قیامی است تا پیروزی و سوختن ریش و ریشه خامنه‌ای و نظام خونریز ولایت. رژیم باید در زاهدان و اهواز منتظر درس‌های جدید باشد».

حالا از هموطنان اهل سنت در سیستان و بلوچستان، تا به‌پا‌خاستگان تالشی در شمال، از قیام‌کنندگان کردستان و آذربایجان در غرب ایران، تا به‌پاخاستگان در تهران و به‌جان‌آمدگان در خراسان و خوزستان و دانشجویان در سراسر ایران؛ خون‌ها و رنج‌ها و خواست‌هایشان، به‌هم آمیخته است. این است همبستگی و اتحاد در میدان نبرد و قیام که به‌سوی سرنگونی رژیم و برقراری آزادی و دمکراسی، شتابان در حرکت است.
امروز شما دانشجویان، همراه با عموم مردم ایران، از زاهدان خون‌چکان و کردستان قهرمان تا تهران و مازندران و خوزستان و خراسان، برای بازپس‌گرفتن تمام ایران می‌جنگید.
خامنه‌ای از قتل‌عام و سیلاب خونی که در زاهدان به‌راه انداخت، جان سالم به‌در نخواهد برد. این‌ همه زن و کودک و جوان که در زاهدان و دیگر شهرها به خاک و خون کشیده‌ شدند، فریاد مظلومیت‌شان آسمان انقلاب ایران را پر کرده است.

زود است که این فریادها در گرز گران ارتش قیام و آزادی، بر سر حکومت پوسیده‌ آخوندها فرود آید.
درود بر زاهدان خون‌چکان و سلام بر شهیدان سرفرازش.
پیروز باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]