• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / تظاهرات مردم زاهدان با شعارها و پلاکاردهای مرگ بر خامنه‌ای؛ قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان؛ می‌کشم می‌کشم، آن‌که برادرم کشت؛ مردم بلوچستان هرگز با سلطنت و ولایت سازش نمی‌کنند؛
تیر-۱۷ ۱۴۰۲

تظاهرات مردم زاهدان با شعارها و پلاکاردهای مرگ بر خامنه‌ای؛ قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان؛ می‌کشم می‌کشم، آن‌که برادرم کشت؛ مردم بلوچستان هرگز با سلطنت و ولایت سازش نمی‌کنند؛

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

تظاهرات مردم زاهدان با شعارها و پلاکاردهای مرگ بر خامنه‌ای؛ قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان؛ می‌کشم می‌کشم، آن‌که برادرم کشت؛ مردم بلوچستان هرگز با سلطنت و ولایت سازش نمی‌کنند؛

امروز جمعه ۱۶تیر، مردم زاهدان به‌رغم اقدامات شدید سرکوبگرانه، بار دیگر پس از نماز جمعه، علیه غارت و سرکوب آخوندها دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «می‌کشم، آن‌که برادرم کشت»، «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»، «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «برادر شهیدم، خونتو پس می‌گیرم».

بر روی پلاکاردهای تظاهرکنندگان نوشته بود: «مرگ بر خامنه‌ای»، «مردم بلوچستان هرگز با سلطنت و ولایت سازش نمی کنند»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد، «مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت» و «جمعه خونین زاهدان، تکرار جنایت سلطنت و ولایت در بلوچستان».

رژیم در وحشت از تظاهرات مردم، اینترنت زاهدان را قطع کرد و نیروهای سرکوبگر در خیابانها گشت می‌زدند.

خانم مریم رجوی با درود به مردم قهرمان زاهدان گفت فریادتان بلند و عزم‌تان پرتوان تر باد. خروش «برادر شهیدم خونت‌رو پس می گیرم» نشانه عزم شما برای سرنگونی رژیم آخوندیست. همچنان که شما دادخواهان خون شهیدان جمعه خونین زاهدان بر پلاکاردهای امروز نوشتید، یک‌صد سال جنایت سلطنت و ولایت برای بلوچستان بس است. ایران زمین با همه تنوعات ملی و مذهبی با همبستگی و قیام آزاد می‌شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶تیر ۱۴۰۲(۷ژوئیه ۲۰۲۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]